Korte historiek

 

Het verhaal van vzw Zijn start bij de 'Stichting Vrouwen tegen Mishandeling'.
Deze organisatie richtte zich sinds eind jaren ’80 enerzijds tot mishandelde vrouwen voor het verschaffen van informatie en gepaste doorverwijzing en anderzijds tot vrouwenorganisaties en hulpverleners voor vorming en samenwerking. Vanaf juni 1985 werd de Stichting voor een aantal vormingsuren gesubsidieerd door het Ministerie van Cultuur.

Tien jaar later, begin 1995, werd de Stichting onderworpen aan enkele nieuwe decreten en vereisten zoals schaalverruiming, planmatigheid en rationalisatie. In dit kader besliste de Stichting, samen met nog vier andere vormingsorganisaties (De Oever - Opstaan - Vandaag en Morgen en het Volwassenen vormingswerk van de Protestantse Kerken in België) in te stappen in het samenwerkingsverband Motief.

Eind 1997 besloot de Stichting Vrouwen tegen Mishandeling, Motief te verlaten.

Het vormingswerk rond geweld en misbruik in familiale context werd binnen het samenwerkingsverband verder opgenomen door een nieuwe werkgroep: ZIJN. Deze werkgroep breidde haar werking uit naar mannen en kinderen. Via verschillende projecten veroverde ZIJN een eigen plaats binnen het samenwerkingsverband Motief en speelde de werkgroep een grotere rol binnen het maatschappelijk denken over geweld binnen vertrouwensrelaties.

In 2003 werd het decreet van 1995 gewijzigd in “het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk”. Het samenwerkingsverband kreeg in haar toenmalige vorm geen subsidies meer, en ZIJN besloot om op eigen benen te gaan staan.
Eén jaar later diende vzw Zijn met succes een aanvraag in tot subsidiëring als Beweging. Deze goedkeuring plaatste vzw Zijn voor de grote uitdaging om haar bestaande werking volledig om te schakelen. Op 1 januari 2005 startte vzw Zijn dan als Beweging tegen Geweld. Sinds dan is zij actief op het terrein van sensibilisatie, maatschappelijke actie en educatie met het oog op maatschappelijke verandering.
 

Bekijk hier verder onze missie en visie als beweging...