Tienerpooiers of Loverboys

Wat?

Tienerpooiers zijn mensenhandelaars die door middel van emotionele misleiding een aanhankelijkheidsband creëren met jongeren om hen zo in de prostitutie of andere illegale activiteiten te dwingen.

Tot voor kort werd de term Loverboys gebruikt, die als volgt wordt gedefinieerd:

"Loverboys zijn mensenhandelaren die meisjes en/of jongens doelbewust emotioneel afhankelijk maken door (de belofte van) het aangaan van een liefdesrelatie en hen vervolgens - via dwang, (dreiging) met geweld of andere feitelijkheid, afpersing, fraude, misleiding, misbruik vanuit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, misbruik van een kwetsbare positie van deze meisjes of jongens - uit te buiten, veelal in de prostitutie." (Bongers, 2012)

Omdat de term loverboy echter kan geassocieerd worden met liefde, cadeautjes en aandacht en aldus afbreuk doet aan de compleet mensonterende praktijk waar het in wezen om gaat, vindt het gebruik van de term tienerpooiers in Vlaanderen steeds meer ingang.

 

Cijfers

Het is moeilijk om een exacte omvang van de problematiek aan te geven. Hiervoor zijn verschillende oorzaken:

 • Het blijft vaak onzichtbaar. Het speelt zich af in een illegaal circuit dat doorgaans verborgen blijft.
 • Gevallen worden bij parket en politie niet apart geregistreerd
 • De daders en slachtoffers hebben uit zichzelf geen redenen om naar voren te komen met hun strafbare feiten.
 • Slachtoffers doen geen aangifte uit angst om wat de loverboy hen of hun familie zal aandoen.
 • ...

Uit Nederlandse cijfers van het meldpunt CoMensha waren er in 2008 180 indicaties van de tienerpooiermethode. In 2012 waren dit er al 278, wat ongeveer 20% inhoudt van het totale aantal slachtoffers van mensenhandel.

Op basis van dossieranalyses, eigen registraties en gesprekken met hulpverleners, parket en politie maakt Child Focus (In België) een ruwe schatting van op zijn minst 60 slachtoffers per jaar.

Omwille van de illegaliteit en de uiterst ambiguë relatie tussen de tienerpooier en zijn slachtoffer blijven we echter geconfronteerd met een heel groot dark number.

 

Profiel en werkwijze van tienerpooiers

Alhoewel dé tienerpooier niet bestaat, herkennen we al gauw enkele gelijkaardige kenmerken:

 • Ze zijn eerder jong en meestal tussen de 20 en 30 jaar
 • Ze hebben vaak een verleden in de kleine criminaliteit
 • Ze zijn doorgaans laaggeschoold en werkloos
 • Ze zijn kwetsbaar en komen uit een moeilijke thuissituatie
 • Ze zijn vaak agressief, machtsgeil, narcistisch, ...
 • Ze zien er verzorgd uit en zijn vlot in de omgang
 • Ze hebben geen schuldgevoel of empathie voor het slachtoffer

 

De werkwijze van de tienerpooier verandert voortdurend. Toch zien we steeds dezelfde stappen terugkeren:

 1. Het hele proces start met het zoeken en lokken van de slachtoffers. De tienerpooiers zijn hierin erg inventief en lijken sterke voelsprieten te hebben voor kwestbare tieners. Ze hangen rond aan scholen, instellingen, winkecentra, ... en spreken hier tieners aan. Het zoeken van de slachtoffers gebeurt de laatste tijd ook meer en meer via sociale media. De plegers gebruiken hiervoor valse profielen en schuimen chatboxen en facebookpagina's af waar ze makkelijk informatie vinden van teiners die hun gevoelens te grabbel gooien. Ze kunnen op die manier makkelijk inspelen op momenten van zwakte.
 2. De slachtoffers worden volledig ingepalmd door de tienerpooier. Ze overladen hun slachtoffers met geschenken, aandacht en liefde. Ze bieden hun slachtoffers een luisterend oor, helpen hen praktisch en geven de tieners de aandacht die ze mogelijk ergens anders missen. Ze gebruiken hiervoor al de informatie die ze in de eerste fase hebben verzameld. Ze creëren een unieke vertrouwensband en gaan met de slachtoffers een liefdesrelatie aan en nemen zo het slachtoffer helemaal in.
 3. Gaandeweg wordt de tienerpooier steeds vaker bezitterig. Ze trachten ervoor te zorgen dat hun slachtoffer enkel nog met hen omgaat en naar hen luistert. Op die manier proberen ze de tieners volledig te isoleren uit hun 'oude' sociale omgeving en ervoor te zorgen dat de enige band die het slachtoffer nog heeft, de band is met de tienerpooier. Obsessief en gewelddadig gedrag doen vaak in deze fase hun intrede.
 4. In de laatste fase gaat men over in de uitbuiting. Dit gebeurt stap voor stap. Er is bijvoorbeeld sprake van geldgebrek en de tienerpooier vraagt om, als teken van liefde, met een vriend naar bed te gaan die daarvoor wil betalen. Dit gaat steeds verder en als het slachtoffer tegenwerkt of niet akkoord is, wordt er geweld gebruikt. Tegen dan zit het slachtoffer al zo vast in het web van de tienerpooier dat ze geen uitweg meer zien.

 

Gevolgen

De gevolgen voor slachtoffers van tienerpooiers kunnen heel ver gaan. Het gaat hier ten slotte over vaak erg jonge meisjes (of jongens) die seksueel worden misbruikt en vernederd.

Ze ontwikkelen gedragsproblemen, persoonlijkheidsstoornissen, hechtingsstoornissen, posttraumatische stressstoornissen, enz.

Dit vraagt dan ook om een intensieve aanklampende hulpverlening.

 

Meer informatie

De Beweging tegen Geweld - vzw Zijn organiseerde i.s.m. de provincie Antwerpen reeds twee maal een studiedag om de problematiek onder de aandacht te brengen en verder uit te spitten. Al de informatie en de lezingen van de sprekers vind je terug op deze website