Ons netwerk

 

Waarom is netwerkvorming belangrijk?

Samenwerken met andere actoren en organisaties is cruciaal voor de complexe problematiek van geweld binnen vertrouwensrelaties. Heel wat organisaties en actoren zijn immers hierbij betrokken. Hulpverlening, politie, justitie, onderwijs, de overheid, preventiediensten, enzovoorts, hebben allemaal een rol te spelen in de bestrijding van dit geweld.

Grote voordelen van deze samenwerkingen zijn het delen van kennis en expertise, het verbreden van het publieksbereik en het resulteren van een groter effect op het beleid. Samenwerken met actoren binnen en buiten de sector op lokaal, nationaal en internationaal vlak is dus geen doel op zich maar een noodzakelijk middel om geweld in vertrouwensrelaties te kunnen bestrijden.

Bent u op zoek naar de organisaties die u kunnen helpen met uw vragen en problemen omtrent familiaal geweld? Neem dan een kijkje op onze pagina waar kan je terecht?

 

Het netwerk van de Beweging tegen Geweld – vzw Zijn

 

Wetenschap/ onderzoek/ onderwijs

 

Vrije Universiteit Brussel

Universiteit Gent

ICHR

K.U. Leuven

K.H. Leuven

Hogeschool Gent

Centrum voor Interculturele Communicatie en Integratie

Hoger Instituut voor gezinswetenschappen

Thomas More Hogeschool

Universiteit Antwerpen

KHLim

Artesis Hogeschool

Katho Kortrijk

 

Beleid

 

Vlaams Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

FOD Justitie

FOD Binnenlandse Zaken

Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Gemeente Mechelen

Provincie Antwerpen

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Limburg

Provincie West-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen

Vlaamse Gemeenschap

FOV -  federatie sociaal-cultureel werk

Instituut voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen

Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding

Fedasil


Middenveld

 

Steunpunt voor Algemeen Welzijn

SAW draagt bij tot een sterke professionaliteit van het sociaal werk op de eerste lijn. Zij stimuleren de visievorming, het delen van kennis en ervaringen en de ontwikkeling van competenties en methodieken.

 

Ella vzw

Ella is het kenniscentrum gender en etniciteit, die zich inzet voor de bevordering van het emancipatie- en participatieproces van meisjes en vrouwen uit etnisch-culturele minderheids groepen (ECM)  in Brussel en heel Vlaanderen.

 

RoSa

Bibliotheek, documentatiecentrum en archief voor gelijke kansen, feminisme en vrouwenstudies.

 

Koerdisch Instituut

Koerdisch Instituut v.z.w. heeft als doel de integratie, sociale vooruitgang, erkenning van de culturele identiteit van de Koerden te bevorderen

 

Turkse Unie van Belgie

Koepelorganisatie voor Turkse verenigingen in België, door het samen te brengen, te vertegenwoordigen en te ondersteunen. 

 

Soroptimisten Belgium

Soroptimist is een internationale organisatie voor professionele vrouwen

 

Femma

Femma is de vrouwenorganisatie binnen de christelijke arbeidersbeweging.

 

Zij-kant

zij-kant is een sociaal-culturele beweging die gespecialiseerd is in het thema gender en gelijke kansen. Als sociaal progressieve vrouwenbeweging organiseert zij-kant een laagdrempelig activiteitenaanbod op het gebied van sensibilisatie, educatie en sociale actie.

 

Amazone vzw

De ondersteuningsstructuur voor de vrouwenbeweging. Amazone biedt vrouwenverenigingen en alle actoren op het terrein van de gelijkheid v/m een brede waaier aan diensten en instrumenten.

 

Nederlandstalige Vrouwenraad

De Vrouwenraad is een overkoepelende organisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen in een multiculturele samenleving.

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk zet zich in voor asielzoekers en vluchtelingen i.s.m. organisaties en vrijwilligers

 

Federatie van Marokkaanse Verenigingen

De Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV) is een koepel van meer dan 142 aangesloten afdelingen gespreid over vier provincies (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

 

Federatie Marokkaanse Democratische Organisaties

FMDO is een vereniging die samen met haar lidorganisaties, vrijwilligers en partners streeft naar volwaardig burgerschap, gelijkberechtiging en zelfontplooiing van eenieder in een interculturele samenleving.

 

Kif Kif

Kif Kif is een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme.

 

Sensoa

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid

 

Unie van Turkse Verenigingen

 

Amnesty International Vlaanderen

De vereniging is in Molenbeek gehuisvest en houdt zich op het gemeentelijke, regionale en internationale vlak bezig met de globale problematiek van de integratie van allochtone bevolkingsgroepen.

 

Foyer vzw

Foyer is in Molenbeek gehuisvest en houdt zich op het gemeentelijke, regionale en internationale vlak bezig met de globale problematiek van de integratie van allochtone bevolkingsgroepen.

 

Forum van Vlaamse Vrouwen

Het forum is een ontmoetingsplaats, waar iedereen die zich vrouw en Vlaams voelt, welkom is. Leeftijd, afkomst, huidskleur, religie, seksuele geaardheid spelen geen enkele rol

 

VOK

Vrouwen Overleg Komitee is een feministische denkgroep die sinds 1972 een kritische en ongebonden stem laat horen en de drijvende kracht is achter de jaarlijkse nationale vrouwendag op  11 november.

 

VOEM vzw

VOEM vzw staat voor Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims. VOEM wil werken aan een respectvolle, diverse maatschappij en probeert de dialoog tussen moslims en niet-moslims te bevorderen.

 

Vzw Intact

De vzw INTACT beoogt een referentiecentrum te worden voor juridische vraagstukken inzake vrouwelijke genitale verminking (VGV).

 

Kruispunt Migratie-Integratie

Expertiscentrum voor over migratie, integratie en etnisch-culturele diversiteit. Voorheen Vlaams Minderhedencentrum.

 

Merhaba

Merhaba (“Welkom” in het Arabisch en Turks), is een beweging ontstaan uit vrouwen, mannen en transgenders met roots voornamelijk in de Maghreblanden, het Midden-Oosten, Turkije en Sub Sahara Afrika die zich aangetrokken voelen tot mensen van dezelfde sekse en/of vragen hebben over hun seksualiteit of genderidentiteit.

 

Cavaria

çavaria maakt zich sterk om het welzijn van holebi's en transgenders te verbeteren.

 

Federatie van Wereldvrouwen

Federatie Wereldvrouwen vzw ontstond als een antwoord op de behoefte aan ondersteuning die zich nadrukkelijk richt op de specifieke noden en vragen van migrantenvrouwen en hun verenigingen.

 

Platform voor Afrikaanse gemeenschappen

Het Platform van Afrikaanse Gemeenschappen is een sociaal-culturele koepelorganisatie van Zwart-Afrikaanse verenigingen actief in Vlaanderen en Brussel.

 

VIVA svv

VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging (VIVA-SVV) is een eigentijdse vrouwenorganisatie met een sterk uitgebouwd netwerk op drie niveaus: nationaal, provinciaal en lokaal in de afdelingen. I.s.m. Zij-kant voeren zij campagne tegen partnergeweld.

 

BZN Atlas

BZN Atlas wil initiatieven nemen die zich richten op de wortels van het geweld.

 

Arktos

Vormingscentra voor jongeren

 

Vzw Touché

Vzw touché werkt aan een intensieve, transmurale agressiebegeleiding voor gedetineerden, ex-gedetineerden en hun context.

 

De Ambrassade

De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving en hebben een positieve impact op hun levenskwaliteit.

 

Fara (voorheen CRZ)

Fara, een vzw die luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes.
 

Kind & Gezin

Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is en opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.

 

Vlaamse Organisatie voor Vroedvrouwen (VLOV)

De Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw stelt zich tot doel de Vlaamse vroedvrouwen te verenigen, en dit met respect voor alle politieke en filosofische strekkingen.

 

Unie voor Vlaamse vroedvrouwen

De Unie van Vlaamse Vroedvrouwen ijvert voor alles wat belangrijk is voor de vroedvrouwen in Vlaanderen op elk terrein waar ze werkzaam zijn: in de thuiszorg, in de ziekenhuizen of in andere zorgsettings.

 

Leuvense preventiedienst

De preventiedienst ontwikkelt projecten en acties om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden van criminaliteit of overlast. Een van de thema’s waar ze op werken is geweld.

 

Parel Leuven

Hulpverlening bij zwangerschap en vroeg ouderschap.

 

Domus Medica

Domus Medica vzw behartigt de belangen van de huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen op wetenschappelijk, maatschappelijk en syndicaal vlak via democratische besluitvorming en wetenschappelijke onderbouw en bevordert de ontwikkeling en realisatie van een goede patiëntgerichte gezondheidszorg en zorgbeleid.

 

Centrum voor kinderverzorging en gezinsondersteuning (CKG)

Het CKG staat gezinnen vroegtijdig bij en geeft steun bij de opvoeding van de kinderen.

 

OTA

Het Ondersteuningsteam Allochtonen Antwerpen, de brug tussen allochtone hulpvragers en hulpverlening.

 

VAD

VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw, overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken.

 

La voix des Femmes (FR)

Mariage Migration (FR)

 

Buitenland

 

Movisie (NL)

Instituut voor Migratie en Etnische Studies (NL)

Inflecto (NL)

Pharos (NL)

Vocas  Trainingen (NL)

Fier Fryslan (NL)

Wave (EU)