Project: Equi-X

EQUI-X. Een kritische vorming over genderstereotypen en relaties: doorbreken van de mythes.

Een programma voor relationele en seksuele vorming met de focus op gender-gelijkheid en de preventie van geweld.

 

In januari 2018 ging vzw Zijn van start met een Europees project ter preventie van gender gerelateerd geweld. Met het project EQUI-X beogen we de promotie van innovatieve strategieën gericht op de constructie van genderidentiteiten en het betrekken van jongens en mannen in niet-gewelddadige modellen van mannelijkheid. Het internationaal erkende en wetenschappelijke onderbouwde H|M|D programma van Promundo zal in 5 verschillende Europese landen (Spanje, Portugal, Duitsland, Kroatië en België) worden getest en zo nodig aangepast. Door middel van intensieve workshops wil men meer gendergelijkwaardige attitudes en gedrag promoten bij jongeren (12-21 jaar).

Aan de hand van dit 2-jaar lopende project trachten we verschillende producten af te leveren:

  • 5 H|M programma’s aangepaste aan de nationale context van elk deelnemend land
  • 1 Europees H|M programma dat de bevindingen van de verschillende contexten samenbundelt.
  • Een kant-en-klaar pakket voor het aanbieden van educatieve sessies: handboek Equi-X - mailtje naar koen@vzwzijn.be
  • Een nationale en Europese campagne onder leiding van de deelnemende jongeren

 

Op het einde van dit gehele traject vindt er een internationale conferentie plaats in Brussel waarop de verschillende resultaten zullen worden toegelicht.

Internationale conferentie:  Beursschouwburg Brussels Golden Room Auguste Ortsstraat 20/28 Woensdag 27 november 2019 13:00 - 17:00, receptie tot 19u00.
Agenda en inschrijven

 

 

H|M|D programma

Het H|M|D programma werd oorspronkelijk ontwikkeld in Brazilië in 2002 en is uitgegroeid tot een evidence-based best practice over verschillende landen heen. Het programma werd reeds geïmplementeerd in 27 landen verspreid over Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Sub-Saharisch Afrika en Zuid-Azië en werd benoemd als ‘best practice’ in de promotie van gendergelijkheid en de preventie van gender gerelateerd geweld door de World Bank en de World Health Organization (WHO). Het werd officieel opgenomen in het gezondheidsbeleid van o.a. Brazilië, Mexico, Chili en Kroatië.

De methodologie gebruikt in het H|M|D programma stelt een gecombineerde aanpak voorop: het programma wordt samengesteld uit educatieve groepssessies, door de jongeren gecreëerde nationale campagnes én activisme op beleidsniveau.

Waarom dit programma?

Het bijzondere aan de workshops die we aanbieden is de focus op de constructie van genderidentiteit in de relaties tussen mannen en vrouwen én de specifieke aandacht die wordt besteed aan wat het juist betekent een ‘echte man/vrouw’ te zijn.

Uit onderzoek blijkt immers dat relaties waarin gendergelijkheid voorop staat, geassocieerd worden met verbeterde communicatie en een verhoogde relationele en seksuele tevredenheid bij beide partners.

Meer en meer is er ook aandacht voor het feit dat stereotiepe opvattingen over mannelijkheid een belangrijke factor zijn in genderongelijkheid en dat deze opvattingen niet alleen voor meisjes/vrouwen schadelijk kunnen zijn maar ook voor jongens/mannen zelf. Wat deze workshops vernieuwend en uniek maakt, is dat we erkennen dat genderongelijkheid óók jongens aanbelangt en dat we hen trachten te stimuleren een positieve en actieve rol te spelen in het bevorderen van meer gendergelijkheid.
 

Voor wie?

In België betrekken we groepen jongeren (max. 20 jongeren per groep) uit het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO en KSO) van 15 tot 21 jaar.

Evaluatie

Naast de internationaal gebruikte GEM-scale voor evaluatie van de impact van dit programma op de genderattitudes van de deelnemers, breiden we in België de wetenschappelijke onderbouwing van deze evaluatie uit. Op deze manier leveren we een bijdrage aan het evidence based karakter van het programma. Bijkomend onderzoek zal gebeuren onder leiding van het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie van de KU Leuven.

Europese partners

Naam

Land

Doelgroep

Fundación CEPAIM – Convivencia y cohesión social

Spanje (Coördinator)

Onderwijs - vluchtelingen & migranten

CES – Centro de Estudios Sociales

Portugal

Detentiecentra & onderwijs (12 – 15j)

Dissens – Institut fur Bildung undforschung EV

Duitsland

Onderwijs & LGBTQI

Status: M

Kroatië

Detentiecentra

Vzw Zijn – Beweging tegen Geweld

België

Onderwijs (15-21j)

Contact

Voor bijkomende vragen en/of verduidelijking kan u terecht bij: Koen Dedoncker – koen@vzwzijn.be – 0468/15 26 71

 

Dit project wordt gefinancierd door het programma voor rechten, gelijkheid en burgerschap van de Europese Unie (2014-2020). No 776969