Beleidsbeïnvloeding


Familiaal geweld is een complex probleem dat een algemene en geïntegreerde aanpak vereist. Dit kan enkel gerealiseerd worden indien ook de overheid de nodige initiatieven onderneemt. Vzw Zijn wil daarom het beleid nadrukkelijk wijzen op haar verantwoordelijkheid ter zake.

Om dit doel te bereiken participeert Zijn actief aan bestaande overlegplatforms, adviesraden en koepelverenigingen en zal zij in de toekomst ook rechtstreekse démarches naar beleidsmakers ondernemen.

  

 

Beleidsdossiers

 • Eergerelateerd Geweld
  Een uitgebreid overzicht vinden van de achtergrond van de problematiek, de huidige projecten & praktijk en aanbevelingen voor beleid & praktijk. Voor meer info, klik hier
   
 • Mannen betrekken in de strijd tegen geweld op vrouwen
  Voor dit onderzoek werd beroep gedaan op studies die al gebeurden in binnen- en buitenland, overlegd met nationale en internationale organisaties die werken met mannen (mannenwerk, mannennetwerk, Nesma Counsulting, Emancipator, Men-Engage, Men Against Violence, CoMen,...) en gekeken naar de bestaande ontwikkelingen en activiteiten in België met bijzondere aandacht voor de initiatieven die in België werden genomen op de internationale mannendag (De studiedag van de Provincie Vlaams-Brabant 'Hoe mannen een stem geven in het gelijke kansen beleid?' en De mannendag van hij-kant - anders zij-kant - met een debat en voorstel van het 'femanisme'). Voor meer info, klik hier
   
 • Loverboyproblematiek
  Dit rapport is gebaseerd op een studiedag die de Beweging tegen Geweld - vzw Zijn organiseerde op dinsdag 13 oktober 2015 en op een onderzoek naar het mechanisme dat loverboys gebruiken om meisjes in de prostitutie te lokken. We willen hiermee zicht krijgen op de werkwijze die zo'n loverboy gebruikt om meisjes helemaal in te palmen. Welke stappen neemt hij en hoe gaat hij tewerk? We bekijken ook welke meisjes vatbaar zijn voor hun 'charmes' en hoe de begeleiding van deze meisjes het best mogelijk wordt aangepakt. Er wordt afgesloten met de belangrijkste beleidsaanbevelingen die omtrent dit fenomeen bestaan. Voor meer info, klik hier