Schelden of slaan het komt even hard aan!

De Beweging tegen Geweld organiseerde in 2014 een grote campagne om te sensibiliseren rond partnergeweld, om mensen bewust te maken dat ook verbaal geweld geweld is en om een gedragswijziging te creëren door mensen te overtuigen om ‘neen!’ te zeggen tegen elke vorm van geweld.

We vroegen met deze campagne vooral aan mannen om een standpunt in te nemen tegen geweld en duidelijk te maken dat de kracht van mannen niet dient om vrouwen pijn te doen.

Description: Macintosh HD:Users:zijn:Desktop:ZIJN-2014-02416-tegenGEWELDtegenVROUWEN%20advertentie-1 kopie.jpg

We ontwikkelden een affiche, bierkaartjes en een kaartspel met de slogan: 'schelden of slaan, het komt even hard aan'. De affiches werden in twee talen over heel het land verspreid. De bierkaartjes werden verdeeld over verschillende jeugdhuizen en café's. 

Om de campagne extra ruchtbaarheid te geven, om mensen wakker te schudden, om een statement te maken tegen partnergeweld hebben we zoveel mogelijk mannen overtuigd om zich uit te spreken tegen dit geweld.

We ontwikkelden hiervoor een t-shirt en vroegen aan BV's en 'gewone mannen' om dit t-shirt te dragen, er een selfie van te trekken en dit te posten op de facebookpagina die wij hiervoor hebben ontwikkeld.

http://www.facebook.com/stoppartnergeweld

 

Er werden in heel België 5000 affiches, 2000 speelkaarten, 300.000 bierviltjes en een 200-tal t-shirts verdeeld. 25 bekende Vlamingen, verschillende bedrijfsleiders en politiecommissarissen ondersteunden de campagne. Er werden allerlei activiteiten georganiseerd over de verschillende provincies, er was veel persaandacht  en met de facebookpagina bereikten we bijna 280.000 mensen. 

Description: D:\Documenten Koen\Vzw Zijn\Campagne mannen\Foto's\foto_JELLE.jpg

 

De facebookpagina werd omwille van het grote succes geïntegreerd in de werking en verder levendig gehouden.