Wat doen we?

Geweld binnen vertrouwensrelaties is een erg complexe thematiek waarbij de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn. Bovendien zijn er heel wat specifieke deelthematieken die de nodige aandacht verdienen.Daarom investeert vzw Zijn in tal van activiteiten om dit geweld uit de taboesfeer te halen:

  • In samenwerking met andere organisaties zet vzw Zijn regelmatig verschillende acties en campagnes op touw, gericht naar het brede publiek.
  • Om meer inzicht te krijgen in de (aanpak van de) problematiek organiseert vzw Zijn enkele malen per jaar vormingen en studiedagen.
  • In Vlaanderen zijn verschillende organisaties werkzaam rond de geweldsthematiek. Samen met deze organisaties vormt vzw Zijn een netwerk om zo een antwoord te zoeken op dit omvangrijke probleem.
  • Vzw Zijn wil ook wegen op het beleid zodat het thema steeds terugkeert op de politieke agenda en de beleidsmakers hun verantwoordelijkheid nemen in de ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak van de problematiek.