Politie

 

 

 

De politie staat in voor de eerste opvang van slachtoffers van een misdrijf en biedt goede basisinformatie.

Bij dringende situaties kan je dag en nacht bij de politie terecht via het nummer 101

 

 

Je kan als slachtoffer of getuige steeds terecht bij de politie om aangifte van de feiten te doen. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. De politie is verplicht om een proces-verbaal (pv) op te stellen.


De politie zal dus proberen informatie te verkrijgen over wat er gebeurd is. Daarbij heb je recht op een:

  • Een eerbiedige en correcte behandeling
  • Het krijgen van informatie
  • Het geven van informatie, bijvoorbeeld om schade aan te tonen
  • Bescherming en respect voor het privé-leven; slachtoffers hebben het  recht om bescherming te vragen ingeval van bedreiging van de fysieke integriteit of indien er bijvoorbeeld angst is voor wraakacties
     

De lokale politie zal van geweldsfeiten een pv opstellen en dit overmaken aan het parket.

Voor meer informatie kan u steeds terecht op de website van de politie.