Andere

Commisie Erkenning & Bemiddeling

De erkennings-en bemiddelingscommissie historisch misbruik is er om vanuit de Vlaamse gemeenschap erkenning te geven aan slachtoffers van geweld en misbruik van minstens 10 jaar geleden. Het kan om feiten gaan binnen de privésfeer of bij instituties of organisaties.
Meer info: www.comeb.be
Contact: info@comeb.be of 0497/43.41.66

 

Meer info over de sociaal-culturele sector:

Federatie van organisaties voor volksontwikkelingswerk
Socius - steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk


 

Meer info over gelijke kansen:

Amazone
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen
Vrouwenraad
Ro.sa - rol en samenleving
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen