steun ons

Steun ons
 
Elke bijdrage (klein of groot) helpt in onze strijd tegen familiaal geweld.
 
Algemene schenking
 
Wanneer u op jaarbasis 40 euro of meer schenkt, dan hebt u recht op een fiscaal attest voor het totale bedrag van uw giften. Vzw Zijn verstuurt de attesten automatisch in de maand maart in het jaar na uw gift. Giften komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag.
 
Stort je bijdrage op rekening BE20 4366 2819 1156 met als mededeling "steun aan vzw Zijn - Beweging tegen Geweld".
 
Veelgestelde vragen i.v.m. giften en fiscaal attesten
Hoe kan ik vzw Zijn - Beweging tegen Geweld steunen:
Je kan vzw Zijn - Beweging tegen Geweld steunen via een
  • overschrijving op ons rekeningnummer BE20 4366 2819 1156 of
 
Wat is het rekeningnummer van vzw Zijn - Beweging tegen Geweld
Je kunt je gift overschrijven op het rekeningnummer BE20 4366 2819 1156.
 
Ik vind mijn fiscaal attest niet meer. Kan ik een kopie krijgen?
Je kunt een kopie van je fiscaal attest krijgen door te mailen naar info@vzwziijn.be of te bellen naar 0468/15 26 74.
 
Ik vind mijn gift niet terug op Tax-on-web. Hoe komt dat?
Als vzw Zijn - Beweging tegen Geweld je rijksregisternummer kent, kan dat in de jaarlijkse elektronische lijst naar de Overheid meegegeven worden; het fiscaal attest wordt automatisch verwerkt en vooraf ingevuld voor mensen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen, en voor hen die hun aangifte via Tax-on-Web indienen. vzw Zijn - Beweging tegen Geweld vraagt je rijksregisternummer niet, en je bent niet verplicht het ons te geven; we trachten enkel het eenvoudiger te maken voor hen die het wensen. Je mag het ons m.a.w. altijd vrijwillig meedelen.
De Overheid verwerkt deze gegevens zelf, als de gegevens niet exact overeenstemmen wordt de gift niet weergegeven. Dat gebeurt onafhankelijk van ons.
 
Mijn fiscaal attest bevat foutieve gegevens. Wat nu?
Gelieve ons te contacteren via info@vzwzijn.be of te bellen naar 0468/15 26 74.
 
Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?
 
Je hebt recht op een belastingvermindering als je gift voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • de gift moet minstens € 40 bedragen, per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker),
  • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling,
  • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
  • de gift moet in geld gedaan zijn, en van jou alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie),
  • de gift gebeurt zonder tegenprestatie (deze mag niet geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden).

Hou rekening met volgende uitzonderingen.

 
Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?
Eind februari van elk jaar.
Opgelet: de gestorte bedragen moeten op 31 december van het kalenderjaar op de rekening van vzw Zijn - Beweging tegen Geweld staan. Staat de storting pas in januari op onze rekening, dan geldt de storting pas voor het volgende kalenderjaar.
 
Voor meer informatie i.v.m. belastingvoordelen zie de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.
 
 
Bedankt!
 
#KijkNietWeg van familiaal geweld, doorbreek het taboe!
 
 
 
 
Vrijwilligers
 

Wil je je graag inzetten voor een goed doel? 
Steek je graag je handen uit de mouwen samen met andere mensen? 
Dan ben je bij ons zeker welkom!
  
 
Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die samen met het team van vzw Zijn hun schouders willen zetten onder de werking van de beweging en zich willen inzetten in de strijd tegen geweld binnen vertouwensrelaties.