ZIJN presenteert nieuwe brochure over EGG

Brussel, 24 juni 2013 - Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en FOD Binnenlandse Zaken maakte in samenwerking met De Beweging tegen Geweld – vzw Zijn de brochure ‘Eergerelateerd geweld: hoe ga je hiermee om als professional?’. De brochure zal worden verspreid bij scholen voor leerkrachten en CLB medewerkers en bij politie en hulpverlening over heel België.

In de brochure wordt beschreven wat eergerelateerd geweld is, wanneer het zich kan voordoen, welke vormen het kan aannemen en wat je als professional wel en niet kan doen als je in aanraking komt met mensen die slachtoffer zijn of dreigen te worden van eergerelateerd geweld.

De brochure is verkrijgbaar is het Nederlands en het Frans, beide versies kunt u hieronder downloaden. 

U kunt de brochure ook bestellen.