Workshop / vorming rond familiaal geweld

In één op zeven relaties is er sprake van familiaal geweld. 
 
Wat is geweld?
Welke vormen van geweld?
Wat kan je doen als je iemand kent die geweld meemaakt(e)?
Wat zijn de gevolgen van geweld in een relatie?
Wat kan je zelf doen?
 
Meer info:  mieke@vzwzijn.be