(W)eerbaar - Wat is eergerelateerd geweld?

 

De Beweging tegen Geweld - vzw Zijn ontwikkelde in samenwerking
met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk een dossier rond
Eeregerlateerd geweld. U kan het dossier hier downloaden of bestellen
voor 15 euro (verzendingskosten niet inbegrepen) via