Website MeldGeweld

 

Het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil het samenleven in diversiteit, gelijkheid en respect voor iedereen bevorderen en discriminatie en door haat ingegeven geweld bestrijden.

In het kader van dit beleid wil ik, in samenwerking met de 6 politiezones, enkele betrokken verenigingen, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, in juni een grote sensibiliseringscampagne lanceren die zich richt op de volledige Brusselse bevolking.

Deze campagne wil de Brusselaars sensibiliseren en informeren over de verschillende vormen van door haat ingegeven geweld, en meer bepaald seksisme, racisme, homo-, lesbo- en transfobie. Bovendien wil de campagne de Brusselaars ook aanzetten om als verantwoordelijke burgers actie te ondernemen en zich af te zetten tegen deze geweldvormen: samen werken we over een Brussels Gewest waar iedereen zichzelf kan zijn in alle vrijheid en met respect voor diversiteit.

Meer informatie over deze actie is te vinden op de website www.meldgeweld.be of op de facebookpagina.