Waar kan je terecht?

HUISARTS
Een (huis)arts kan naar je luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren en eventueel door te verwijzen naar de gepaste hulpverlening. Aangezien de arts door het beroepsgeheim gebonden is, zal hij/zij nooit op eigen initiatief dergelijke stappen ondernemen. Jij blijft altijd degene die beslist welke stappen er verder worden ondernomen.  Vind een huisarts
Hier vind je  contactgegevens van een arts in je buurt.
 
CAW - DIENST SLACHTOFFERHULP
Het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) zet zich in om geweld in het gezin te bestrijden. Het begeleidt vrouwen, mannen, koppels, kinderen en gezinnen in het bespreekbaar maken van deze problemen en het zoeken naar oplossingen. Het CAW tracht gezinnen in vaak erg moeilijke situaties weer perspectief te bieden. Het is niet per se de betrachting van het CAW een koppel of gezin samen te houden. De betrokkenen bepalen wat ze willen bereiken.
De dienst slachtofferhulp van een CAW kan je helpen:
  • Begeleiding van koppels die in een gewelddadige relatie leven
  • Praten over wat je overkomen is en/of overkomt
  • Informatie en advies geven
  • Meegaan naar de politie, een arts of de rechtbank
  • Bemiddelen met een advocaat, verzekering of parket
  • De weg wijzen naar andere mensen of diensten
Raadpleeg www.caw.be of bel naar 078/150 300 voor de contact-gegevens van het CAW uit je regio. Professionele hulpverleners gaan samen met jou op zoek naar de meest gepaste hulp in jouw situatie.
 
 
1712
1712 is het nummer voor iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik en (kinder)mishandeling. Professionele medewerkers luisteren naar je vraag, geven je informatie en/of verwijzen je door naar de best passende hulpverlening in je buurt.
1712 is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 u. Een telefoontje naar 1712 is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld. Meer info vind je op www.1712.be
 
TELE-ONTHAAL
Heb je nood aan steun? Wil je erover praten? Bel 106. Het nummer van Tele-Onthaal is dag en nacht bereikbaar. Een telefoontje is volledig anoniem en verschijnt niet op de telefoonrekening.
Tele-Onthaal biedt ook hulp via chat op www.tele-onthaal.be. Een online gesprek is ook volledig anoniem.
 
POLITIE
Bij dringende situaties kan je dag en nacht bij de politie terecht via het nummer 101.
Je kan als slachtoffer of getuige altijd terecht bij de politie om aangifte van de feiten te doen. Je kan je daarbij laten bijstaan door
iemand die je vertrouwt. De politie is verplicht om een procesverbaal (pv) op te stellen en dat over te maken aan het parket.
Voor meer informatie kan je tereicht op de website van de politie.
 
CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (CGG)
Deze centra verlenen ambulante zorg aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen.
 
ZELFSTANDIGE PSYCHOLOGEN EN RELATIETHERAPEUTEN
Psychische hulp kan ook worden geboden door vrij gevestigde psychologen. De kostprijs van dergelijke hulpverlening ligt
meestal hoger dan in de CGG’s. Contactgegevens vind je op de site van de Belgische Federatie van Psychologen Raadpleeg https://www.bfp-fbp.be/. Voor contactgegevens van seksuologen, gezins- enrelatietherapeuten, kan je een kijkje nemen op https://bvrgs.be/therapeuten.
 
JUSTITIEHUIZEN
In elk gerechtelijk arrondissement is er een justitiehuis. Daar kan je als slachtoffer terecht voor informatie over de gerechtelijke
procedure. Op bepaalde dagen zijn er ook advocaten aanwezig die eenmalig juridische informatie verstrekken.
De magistraat die het gerechtelijk dossier behandelt waarbij je betrokken bent, kan een justitieassistent slachtofferonthaal
vragen om zijn dienstverlening aan te bieden. In die gevallen hoef je dus niet zelf het initiatief te nemen en kan de dienst slachtofferonthaal je ook informeren over de gerechtelijke procedure of bijstand bieden op de momenten die emotioneel belastend zijn.
 
ADVOCAAT / GRATIS-JURIDISCH-ADVIES
De eerstelijnsbijstand wordt georganiseerd in elk gerechtelijk arrondissement door de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB).