Vrouwen plegen even vaak huiselijk geweld als mannen

Artikel uit het online tijdschrift: Sociale vraagstukken

Bij huiselijke geweld denken we meestal aan een man als dader en vrouw en kinderen als slachtoffers. De werkelijkheid is anders: steeds meer meisjes en vrouwen komen vanwege geweldsdelicten in aanraking met justitie.

Door Vivienne de Vogel - 25 oktober 2020

Lees meer