Vormingen 'Geweld tijdens de zwangerschap'

Op 12 & 21 oktober 2010 zal er in het Limburgs Provinciehuis een praktijkgerichte en interactieve vormingsdag plaatsvinden voor zorgverleners en (para)medici. Tijdens deze praktische opleiding worden handvaten aangereikt om slachtoffers van geweld te leren (h)erkennen. Ook de begeleiding van slachtoffers en een adequate doorverwijzing zijn opgenomen in het programma.

Meer info vindt u hier. Voor alle info kan u ook terecht bij laure@vzwzijn.be