Verschillende vormen van partnergeweld.

SITUATIONEEL GEWELD
 
Geweld kan de kop opsteken in een relatie vanuit frustratie of onmacht om met moeilijke situaties om te gaan. Je kan als koppel onder druk komen te staan door allerlei omstandigheden (werkloosheid, stress, alcohol …) en niet meer in staat zijn om problemen zonder geweld op te lossen. Je werkt dan je woede op elkaar uit. Dit geweld is vaak wederzijds: beide partners zijn zowel slachtoffer als pleger. Het is de meest voorkomende en bekende vorm van partnergeweld.
 
Wat begint als een gewone woordenwisseling, loopt volledig uit de hand en wordt een agressief conflict. Het lukt niet meer om naar elkaar te luisteren, je verliest de controle over jezelf en zegt of doet ‘in het heetst van de strijd’ dingen waarvan je daarna spijt hebt. Het is nooit te laat om daar (samen) iets aan te doen. Spanningen komen in iedere relatie voor. Wanneer je als partners leert naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor ieders kijk op de zaak, kan je voorkomen dat een ‘gezonde’ ruzie ontaardt.
 
INSTRUMENTEEL GEWELD
 
Geweld kan door een van de partners gebruikt worden als instrument om de ander te controleren en te domineren. Deze soort geweld is eenzijdig en komt frequent voor in relaties waarbij spanningen vaak escaleren. 
 
De pleger isoleert, controleert en tiranniseert zijn of haar partner op verschillende manieren: dreigen, intimideren, constant in de gaten houden wat het slachtoffer doet, zijn of haar wil ondermijnen, verbale aanvallen enz. Dit emotionele misbruik leidt tot ernstige psychische letsels bij de mishandelde partner. 
 
De lijn tussen deze twee soorten geweld is niet altijd even gemakkelijk te trekken. Er doen zich vaak mengvormen voor.