Symposium Risicotaxatie-instrument voor ouderenmis(be)handeling

Brussel, 24 april 2013 - Medewerkers van de welzijnssector, de zorgsector en de gezondheidssector stoten vaak op vermoedens of signalen van ouderenmis(be)handeling. Het detecteren van dergelijke situaties is niet evident. Tot op heden waren er geen betrouwbare instrumenten of tools om vermoedens van ouderenmis(be)handeling te objectiveren. Het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling ontwikkelde in samenwerking met het VUB een risicotaxatie-instrument.

Dit wetenschappelijk onderbouwd instrument (kortweg RITI genoemd) werd in 2012 met succes getest door Familiehulp vzw en het OCMW Herzele. Op 14 juni wordt het instrument voorgesteld tijdens een symposium aan de VUB.

Als u aanwezig wilt zijn, dient u zich in te schrijven via onderstaande uitnodiging. Hier vindt u ook alle praktische info.