Studievoormiddag: Verband tussen Alcohol en Partnergeweld

De Beweging tegen Geweld – Vzw Zijn nodigt u van harte uit op de studievoormiddag over het verband tussen alcohol en partnergeweld.


Na de studievoormiddag bent u welkom op het Gelijkekansenuurtje van de Provincie Vlaams-Brabant n.a.v. de Internationale Mannendag. Ook het thema geweld op mannen komt hier aan bod.

 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen alcoholgebruik en partnergeweld. Alcohol werkt drempelverlagend binnen partnergeweld en het kan ook een toevlucht zijn voor slachtoffers. Om de link tussen alcohol en partnergeweld te onderzoeken organiseert de Beweging tegen Geweld – vzw Zijn in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant een studievoormiddag waarop verschillende elementen van zowel partnergeweld als alcoholgebruik worden belicht.

Wanneer:
Maandag 19 november van 9.00u tot 12.00u (studievoormiddag)
en van 12.30u tot 13.30u (Gelijkekansenuurtje van de Provincie Vlaams-Brabant n.a.v. de Internationale Mannendag)

Waar:
Provinciehuis Leuven (Provincieplein 1, 3010 Leuven)

Programma:

 

9.00u Onthaal met koffie
9.20u Welkomstwoord
Koen Dedoncker (Stafmedewerker, Beweging tegen Geweld – vzw Zijn)
9.30u De fysieke en psychische gevolgen van alcohol(misbruik) en het effect op familiaal geweld.
Dr. Rita Verrando (Huisarts, Medisch coördinator CAD Limburg, Medisch directeur MSOC Limburg) 
10.00u Typologieën van familiaal geweld: ‘Wie komen we tegen in de hulpverlening?’ ‘Wat weten we over de kindertijd, jeugd, adolescentie van geweldplegers die in behandeling zijn?’ ‘Wat is de rol van alcohol hierin?’ Verschillen plegers van familiaal geweld van andere individuen die geweld plegen buiten de familie?’ ‘Wat zijn de risicofactoren?’
Prof. Dr. Stefan Bogaerts (Hoogleraar Forensische Psychologie & Victimologie aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en Professor aan de KULeuven)
10.30u Koffiepauze
10.45u Getuigenis
11.00u Hulpverlening aan koppels waar zich partnergeweld voordoet , de rol die alcohol in dit geweld speelt en de manier waarop men dit probeert of leert te bestrijden.
Hilde Genetello (Psychologe)
11.45u Lancering van een campagne rond het verband tussen geweld & alcohol, ontwikkeld door de Beweging tegen Geweld – vzw Zijn.
Koen Dedoncker (Stafmedewerker, Beweging tegen Geweld – vzw Zijn)
12.00u Lunch
12.30u Gelijkekansenuurtje naar aanleiding van de internationale mannendag
13.30u Receptie

 

 

De studiedag is gratis. Inschrijven kan via mieke@vzwzijn.be vóór maandag 12 november 2012.
Gelieve te vermelden of u ook aanwezig zal zijn op het Gelijkekansenuurtje en de receptie.

 

In samenwerking met: