Studievoormiddag: ALCOHOL heeft een (harde) hand in partnerGEWELD

 

De dienst Welzijn en Gezondheid van de provincie Antwerpen en de Beweging tegen Geweld – Vzw Zijn nodigen u van harte uit op een studievoormiddag over het verband tussen alcohol en partnergeweld.

 

  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen alcoholgebruik en partnergeweld. Alcohol werkt drempelverlagend binnen partnergeweld en het kan ook een toevlucht zijn voor slachtoffers. De Beweging tegen Geweld – vzw Zijn organiseert in samenwerking met de dienst Welzijn en Gezondheid van de Provincie Antwerpen een studievoormiddag waarop elementen van partnergeweld en alcoholgebruik en de link tussen beiden worden toegelicht.

Praktische informatie

Wanneer:  Vrijdag 13 december 2013 van 9.00uur tot 13.00uur  

Waar? Bernarduscentrum in Antwerpen (Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen)  

Programma:  

9 uur Ontvangst
9.20 uur
Welkomstwoord
Ann Beliën, (medewerker Coördinatiepunt Geweld en Slachtofferbeleid provincie Antwerpen)
9.30 uur
De fysieke en psychische gevolgen van alcohol(misbruik)
Dr. Rita Verrando (Huisarts, Medisch coördinator CAD Limburg, Medisch directeur MSOC Limburg) 
10.15 uur
Typologieën van familiaal geweld: ‘Wie komen we tegen in de hulpverlening?’ ‘Wat weten we over de kindertijd, jeugd, adolescentie van geweldplegers die in behandeling zijn?’ Verschillen plegers van familiaal geweld van andere individuen die geweld plegen buiten de familie?’ ‘Wat zijn de risicofactoren?’ 
Prof. Dr. Stefan Bogaerts (Hoogleraar Forensische Psychologie & Victimologie aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en Professor aan de KULeuven)
11.00 uur Koffiepauze
11.20 uur
Link tussen alcohol en partnergeweld waarbij concrete handvatten aangereikt worden voor een praktijkgericht handelen, zoals onder meer: individuele hulpverlening versus teambenadering, belang van supervisie en intervisie, motivatiebevordering, terugvalpreventie, betrokkenheid van politie en justitie, beroepsgeheim en justitiële rapportering. 
Professor Emeritus Joris Casselman (KULeuven)
12.20 uur
Voorstelling brochure over het verband tussen geweld & alcohol, ontwikkeld door de Beweging tegen Geweld – vzw Zijn.
Koen Dedoncker (Stafmedewerker, Beweging tegen Geweld – vzw Zijn
12.30 uur Lunch

 

 

 

Je kunt je gratis inschrijven tot 6 december 2013 via mieke@vzwzijn.be

Graag tot dan!     

Dienst Welzijn en Gezondheid provincie Antwerpen i.s.m. de Beweging tegen Geweld – Vzw Zijn