Studievoormiddag - Sensibilisatie bij minderheids- of kwetsbare groepen

 


 
 
 
Studievoormiddag 
Sensibilisatie bij minderheids- of kwetsbare groepen 
 
 
 
 
Op sommige onderwerpen zoals relaties, seksualiteit of familiaal geweld rust een groot taboe bij bepaalde gemeenschappen of minderheidsgroepen. Het is echter belangrijk om net deze moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken zodat eventueel misbruik en geweld kan voorkomen of bestreden worden. 
 
Hoe je dit echter aanpakt en hoe je sensibiliseert is echter niet altijd even duidelijk.
Tijdens deze studiedag worden enkele projecten voorgesteld waarbij de sensibilisatie rond moeilijke onderwerpen centraal staat.  We hopen dat u van deze goede praktijken iets kan opsteken en eventueel kan meenemen naar de eigen werking.
 
Wanneer: Vrijdag 14 december 2012
 
Waar:  Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Ernest Blerostraat 1 – 1070 Brussel
 
Programma
 
9u30
Welkom & Ontvangst
(Koen Dedoncker, Stafmedewerker Beweging tegen Geweld –vzw Zijn)
 
9u40
Voorstelling van het traject dat met kwetsbare vrouwen werd afgelegd om het thema geweld bespreekbaar te maken. 
Sarah Avci (Coördinator, Femma Intercultureel)
 
10u10
Hoe werken rond sensibilisatie van allochtone mannen rond geweld en seksualiteit?
Thomas Demyttenaere (Beleidsmedewerker kwetsbare migranten, Sensoa)
 

10u40 – 11u00

Koffiepauze 

 

11u00 
Sensibiliseringsproject rond familiaal geweld bij Turkse vrouwen. Taboedoorbrekend werken aan de hand van praatgroepen, film, toneel, stellingen …
Ilknur Karasakal (Adviseringsconsulent en educatief medewerkster, Turkse Unie van België)
 
11u30
Voorstelling van het project bruidskoffer, een methodiek om in homogene of gemengde groepen thema’s zoals relatieconflicten en familiaal geweld bij allochtone gemeenschappen bespreekbaar te maken, direct correcte informatie te verspreiden over waar hulpverlening in de regio beschikbaar is en een juist beeld te geven over hoe deze hulpverleners werken met situaties van familiaal geweld.
Elke Hooyberghs (Beleidsmedewerker, INGent) en Alain Slock (Coördinator, CAW Artevelde)
 
12u00
Het bespreekbaar maken van eer binnen de Koerdische gemeenschap. De rol van eer binnen de Koerdische diaspora. 
Barîn Aldur Qesrî  (Vrijwilliger, Koerdisch Instituut)
 
12u30 Lunch

 
De studiedag is gratis -  Accreditering voor vroedvrouwen is aangevraagd.
Inschrijven kan tot maandag 10 december 2012 via mieke@vzwzijn.be
 
 
Dit initiatief is eveneens in samenwerking met: