Studiedag: Nieuwe wet tijdelijk huisverbod

Brussel, 14 mei 2013 - In België is er sinds 1 januari 2013 is er een nieuwe wet van kracht die het mogelijk maakt om bij (dreiging van) familiaal geweld een persoon tijdelijk een huisverbod op te leggen. Als aanvulling op bestaand beleid kan dit instrument worden aangewend als preventiemiddel wanneer er zich een crisissituatie voor doet.

 

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat de veiligheid van betrokken personen moet worden beschermd. In een crisissituatie kan dit een instrument zijn om de partijen te laten bezinnen over de feiten. Het betreft een ingrijpende maatregel aangezien het raakt aan het recht op woning; intimiteit, bescherming van het privé- en gezinsleven en het respect voor eigendom. Het dient dan ook enkel te worden toegepast indien er geen minder verregaande maatregels voorhanden zijn. Enkel de Procureur des Konings heeft de bevoegdheid een dergelijk tijdelijke huisverbod op te leggen.

De wet dient te worden toegepast als er geweld optreedt of bij dreiging daarvan. Vooral dat laatste maakt de wet ingrijpend. Desalniettemin was dit instrument hoog nodig voor de juridische onderbouwing voor preventie van familiaal geweld. 

Belangrijk is dat de wet ook een opening vormt voor een integraal aanbod van hulpverlening voor alle betrokkenen om de preventie van geweld te consolideren. Momenteel is er in de wet geen dergelijke oriëntatie naar hulpverlening voorzien. Dit komt omdat hulpverlening geen federale bevoegdheid is. Samenwerking binnen de verschillende regeringen is dus wel geboden. De praktijk moet nog uitwijzen hoe dit precies in zijn werk zal gaan.

Hoe de wet zich gaat vertalen naar de praktijk is momenteel nog onduidelijk.  In dit kader organiseren het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Politeia Uitgeverij en Provincie Vlaams Brabant een studiedag op 11 juni 2013, te Leuven.

Meer info over het programma en inschrijving, klik hier