Stijgend aantal meldingen van verwaarlozing van kinderen

 

Bij het Nederlandse Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) komen steeds meer meldingen binnen over ouders die tekortschieten in de opvoeding van hun kinderen. Deze pedagogische verwaarlozing (te weinig grenzen stellen, niet zorgen voor structuur of regelmaat, geen belangstelling in hun hobby’s tonen,...) staat op nummer één van de verschillende vormen van kindermishandeling.
Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld volgen op de tweede plaats in de meldingen.


Dat blijkt uit het jaarverslag dat maandag door Jeugdzorg Nederland is gepubliceerd.

Uitgebreide info vindt u hier.