Sensibiliseringsspot partnergeweld (huisartsen)

Op 25 november – de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen – wordt er een filmpje gepubliceerd en zal elke huisarts in de provincie Vlaams-Brabant hierover geïnformeerd worden.

Wij willen jullie informeren over het bestaan van een filmpje over partnergeweld dat de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) van Brussel-Halle-Vilvoorde  en de provincie Vlaams-Brabant samen hebben gemaakt, met als doel huisartsen te sensibiliseren.


Het filmpje licht toe wat partnergeweld inhoudt, welke rol de huisarts hierin kan spelen en hoe men kan samenwerken met de hulpverlenende instanties zoals het CAW.

Bekijk hier het filmpje

 

Meer info bij het  CAW