Seksuele vorming aan kleuters een goed idee!

Brussel, 21 juni 2013 - In reactie op het voorstel van Antwerpse Vertrouwenscentrum Kindermishandeling sluit Sensoa zich aan bij het pleidooi voor aangepaste relationele en seksuele vorming voor kleuters. Niet enkel om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, maar ook zodat de kleuters de kans krijgen zich te ontplooien.

Sensoa is al langer met het thema bezig en ontwikkelde reeds educatief materiaal.  De werkmap ‘k Zag 2 Beren’ gaat over thema's zoals lichaam en hygiëne, lichamelijke veranderingen, voortplanting, anticonceptie, seksualiteit, relaties, gevoelens, gezinsvormen. Alles verpakt in methodieken op maat van kinderen. De werkmap is te ontlenen via de leermiddelenbank van Sensoa of kan worden gedownload.

Voor de volledige statement van Sensoa, klik hier.