Resultaten onderzoek 'Pers en Slachtoffer'

Brussel, 23 juli 2013 – Recent werden de resultaten van het onderzoek ‘Pers en Slachtoffers’ gepresenteerd door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en minister van Media Ingrid Lieten. Het onderzoek handelde over de impact van de media op slachtoffers. Uit het onderzoek kwamen heel wat aanbevelingen voort.

Zo pleit het Steunpunt Media, dat het onderzoek uitvoerde, voor een bemiddelaar in de communicatie tussen de slachtoffers en nabestaanden en de media. Een andere aanbeveling richt zich naar Raad voor Journalistiek: het verlengen van de klachtenprocedure. Slachtoffers en nabestaanden houden zich niet bezig met de media op het moment zich met hen bezighoudt. Het zou daarom mogelijk moeten zijn dat indien er fouten in de verslaggeving zijn gekropen, dat in een later stadium kan worden aangekaart door de betrokken partijen.

Ludo Serrien (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) reageerde op de resultaten door nog eens te benadrukken dat “de commerciële logica en concurrentie in de media zet slachtoffers (en vaak ook de journalisten) onder druk. In die omstandigheden is niet alleen een respectvolle omgang nodig, maar ook het besef dat slachtoffers contacteren, interviewen of in beeld brengen, negatieve gevolgen kan hebben.”