Reportage Seksueel Misbruik

Bekijk de moedige getuigenissen van 3 jonge vrouwen.

Een reportage van Lara Bizzi, studente aan de Artesis Planijn Hogeschool Antwerpen. "Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik niemand ken die nog nooit te maken heeft gehad met eender welke vorm van seksueel geweld. Een misplaatste mop, ongepaste aanraking, een tactloze blik. Het kan eender wie overkomen en dat moet stoppen".

13,8% van alle Belgische vrouwen en 2,4% van alle Belgische mannen werd sinds de leeftijd van 18 jaar ooit het slachtoffer van seksueel geweld.

 
Ben je slachtoffer van seksueel geweld, dan wordt je leven overhoop gehaald. Je bent gekwetst op de meest intieme manier.
De gevoelens die gepaard gaan met het geweld verschillen van slachtoffer tot slachtoffer: angst, verwarring, depressie, schaamte, woede, vernedering, verlamming en schuld.
Hoe het ook gebeurd is, jij bent nooit de schuldige. De pleger is dat wel. Niets dat jij zei of deed, rechtvaardigt het geweld.
 
Hulpverlening: waar kan je terecht?
 
HUISARTS
Een (huis-)arts luistert naar je en kan helpen om de situatie uit te klaren. Eventueel kan de arts je doorverwijzen naar de gepaste hulpverlening. Aangezien een arts gebonden is door het beroepsgeheim zal hij of zij nooit op eigen initiatief verdere stappen zetten. Jij blijft altijd degene die beslist.
 
1712
Dit nummer is er voor iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik en (kinder-) mishandeling. Professionele medewerkers luisteren naar je vraag, geven informatie en/of verwijzen je door naar de meest geschikte hulpverlening in je buurt.
1712 is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17u. Een telefoontje is gratis, verschijnt niet op de telefoonrekening en je hoeft niet te zeggen wie je bent.
Meer info: www.1712.be
 
TELE-ONTHAAL: 106
Heb je nood aan steun? Wil je praten? Bel dan het nummer 106 van Tele-Onthaal.
Je kan er dag en nacht terecht. Een telefoontje is gratis, anoniem en verschijnt niet op de telefoonrekening.
Tele-Onthaal biedt op vaste momenten in de week ook hulp via chat. Ook een online-gesprek is volledig anoniem.
Meer info of chatten: www.tele-onthaal.be
 
POLITIE: 101
Bij dringende situaties kan je dag en nacht terecht bij de politie via het nummer 101.
Als slachtoffer of als getuige kan je bij de politie aangifte doen van de feiten. Het is goed om je daar als slachtoffer in te laten
bijstaan door iemand die je vertrouwt. De politie is verplicht een proces-verbaal (pv) op te stellen en dit over te maken aan het parket.
 
ZORGCENTRUM NA SEKSUEEL GEWELD