Project P, voor vaders van kwetsbare jonge gezinnen

Algemeen

Project P, het project waarmee vzw Zijn, samen met CAW Boom Mechelen Lier, een groepsaanbod ontwikkelde voor (aanstaande) vaders loopt op zijn einde.

Het concrete resultaat van dit project is een gedetailleerde handleiding die professionals kunnen gebruiken om een aanbod voor vaders in de eerste 1000 dagen (van zwangerschap tot 2 jaar) op te starten.

Op dinsdag 13 juni werd de handleiding voorgesteld op het slotevent van het project.

De handleiding is vanaf nu gratis beschikbaar als pdf. Je kan de handleiding hier aanvragen.

Professionals die werken met jonge gezinnen mogen deze publicatie gebruiken mits vermelding van de auteurs (Beweging tegen Geweld - vzw Zijn en CAW Boom Mechelen Lier). Vzw Zijn biedt ook een betaalde (team)training aan om gespreksgroepen met (aanstaande) papa’s te starten. Stuur hiervoor een email naar: koen@vzwzijn.be.

 
Waarom Project P?
Welke wens hebben vaders om meer betrokken te zijn bij het gezin? Welke vaders hadden zij zelf graag gewild? Hoe gaan ze om met emoties als kwaadheid en hoe bieden ze moeilijkheden het hoofd?   Project P is een project voor vaders van kwetsbare jonge gezinnen.
 
In onze samenleving overheerst een verwachting over de rol die vaders en moeders opnemen bij de opvoeding van de kinderen. De moeder wordt gezien als de primaire zorgfiguur, diegene die instaat voor de verzorging en het welzijn van de (kleine) kinderen. De 'model-mama' is lief, verzorgd, betrokken en beschikbaar voor de kinderen.
 
De vader lijkt op wat meer een rol te hebben de achtergrond. Hij wordt vaak gezien als de kostwinner met een betrouwbare rol, die wat op een afstand blijft van de kinderen en de dagelijkse zorg. Vaak heeft hij ook de rol van degene die sterker is als het nodig is. 
 
Wat is de oorzaak van die rolverdeling? 
Dit heeft aanleiding tot oorzaken. Het is verbonden aan het stereotiep beeld dat we hebben van mannen en vrouwen. We zien mannen als sterk, leidinggevend en competitief. Degene die zijn rol in de maatschappij, werkt en streeft naar succes. Vrouwen associëren we meer met zorg, emotionaliteit en communicatie. Eigenschappen die van de natuur lijken te passagier bij de opvoeding van kinderen.
 
Daarnaast lijkt het verschil tussen de rol van de vader en de moeder ook op een 'organische manier' te zijn. De moeder draagt ​​het soort. De hele zwangerschap is een periode waarin vaders sowieso meer aan de kant staan. Het soort groeit in de buik van de moeder. De zorgverlening is in deze perinatale periode ook volledig gericht naar de moeder en het kind. Maar ook na de geboorte is een groot verschil. Er is een opvallende geboorteverlof voor de vader. De kans en vooral tijd om een ​​innige en warme band op te bouwen met de pasgeboren baby ontstaat ook gewoon een stuk kleiner. 
 
Ouders als een team 
Ouderschap is nochtans een 'team-inspanning' waarbij rollen in elkaar overvloeien, waar zowel papa als mama zorgfiguur zijn, waar beiden instaan ​​voor het welzijn en de groei van de kinderen. Papa's zien dit vaak zelf ook zo, maar hebben niet altijd de mogelijkheden van de vaardigheden om actiever betrokken te zijn. Papa's die ervoor willen kiezen om meer prioriteit te geven aan de kinderen, boven hun werk worden ontwikkeld met grote maatschappelijke druk om dit niet te doen.
 
Start Project P 
Daarom starten Vzw Zijn/MoveMen en CAW Boom-Mechelen-Lier samen Project P, een project voor vaders van jonge gezinnen in Mechelen.
 
Het opzet van dit project is om met (toekomstige) vaders in gesprek te gaan over hun wens om meer betrokken te zijn, over welke vader zij willen hebben, over hoe ze het hoofd kunnen bieden aan de problemen in hun leven, hoe een gezonde manier kunnen omgaan met emoties zoals kwaadheid. 
 
Uit onderzoek blijkt dat de afbeelding van vaders bij hun kinderen in de eerste 1000 dagen een belangrijke impact heeft op het welzijn en toekomstkansen.
Er bestaan ​​goede voorbeelden van manieren om te werken, bijvoorbeeld de Program P toolkit, onderdeel van de methode MenCare Campagne. Met Parent bestaat nu ook een Europese versie.
 
MoveMen, een initiatief van vzw Zijn en Rosa vzw, heeft de laatste jaren soliede ervaring met gelijkaardige projecten met gedetineerden en met leerlingen van de derde graad. MoveMen is ook lid van het eenvoudige Men Engage netwerk.
“Van bij het begin is het dus onze focus hoe het werken naar vaders geen tijdelijke interventie wordt onderdeel van een duurzame aanpak” zegt Thomas Demyttenaere, projectcoördinator.
 
De kracht van project P zit in de samenwerking tussen vzw Zijn/MoveMen en CAW Boom Mechelen Lier. Hun hebben een vertrouwens-band met kwetsbare gezinnen. 
 
“Vanuit de ervaring binnen het CAW Boom Mechelen Lier merken we de hoge nood aan extramurale samenwerking met andere diensten voor jonge gezinnen.” Zegt Jantien Touchant, projectmedewerker vanuit het CAW.
 
Project P is een vernieuwend en opgezet project. Vandaar dat we de eerste maanden van het project gebruiken om in een co-creatief proces te onderzoeken wat vaders en echtelijke gezinnen zullen zijn. Co-creatief te werk gaan zien we als een model in de vorm van een driehoek: Doelgroep – uitgewerkt – experts. 
We zien het als een recht om dit project te mogen en ouders als team te ondersteunen en te versterken. 
 
 
Meer weten?
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij: thomas@vzwzijn.be.
 
Voor Project P kregen we een subsidie ​​van het Vlaamse Agentschap Binnenlands Bestuur/Gelijke Kansen.
 
Beeld: freepik