Pas verschenen: Handboek over familiaal geweld voor al wie professioneel met familiaal geweld in aanraking komt

Zopas verscheen het ‘Handboek Familiaal geweld’. Het boek is bedoeld voor praktijkwerkers en hun lijnverantwoordelijken in alle sectoren die te maken hebben met familiaal geweld: hulpverlening, justitie, politie, scholen, CLB's, huisartsen, gynaecologen, lokale besturen, onderzoekers en studiediensten. Ook de auteurs en de redactieraad komen uit de verschillende betrokken sectoren, soms dichtbij de praktijk, soms dichtbij het beleid.
Alle vormen van familiaal geweld komen aan bod: geweld tussen (ex-)partners, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, geweld tussen broers en zussen, van kinderen naar hun ouders, van volwassen kinderen naar hun bejaarde ouders. Ook pleegouders, stiefouders, halfbroers en -zussen komen in het vizier.
Het boek geeft inzicht in de problematiek van familiaal geweld in de verschillende fasen. Er worden zowel screeningsinstrumenten aangeboden als handvaten en elementen voor visie en beleid om familiaal geweld aan te pakken.

Het ‘Handboek Familiaal geweld’ is een publicatie van Politeia in samenwerking met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Klik hier voor meer info en om het boek te bestellen.