Partnergeweld uit het veiligheidsplan?

De Beweging tegen Geweld – vzw Zijn vindt het geen goed idee om partnergeweld uit het nationaal veiligheidsplan te schrappen.
 
Het is  duidelijk dat er binnen de politie de laatste jaren heel hard gewerkt is rond het thema en er veel verbeterd is in de aanpak van partnergeweld. Vaak worden slachtoffers goed opgevangen en begeleid. Dit is echter niet altijd of in elk korps het geval. Indien iedereen binnen het korps perfect is opgeleid en alle procedures gestandariseerd zijn, kan dit voor de Beweging tegen Geweld perfect, maar dit blijkt in de praktijk zeker niet altijd het geval.
We vrezen dat er een verkeerd signaal wordt gegeven indien partnergeweld uit het veiligheidsplan wordt gehaald. De cijfers tonen aan dat partnergeweld veel voorkomt en  politie en parket moeten duidelijk maken dat niet zal en kan getolereerd worden. 
 
Samen met de hulpverlening, de preventiewerkers, de medische wereld, … moeten politie en parket de aanpak en de strijd tegen familiaal geweld blijven centraal stellen.
 
 
Het team van
Vzw Zijn - Beweging tegen Geweld