Oprichting Infopunt voor slachtoffers van misbruik door geestelijken

Vanaf 10u vanmorgen kunnen slachtoffers van misbruik door geestelijken terecht bij een infopunt, dat de bisschoppen hebben geïnstalleerd in afwachting van de oprichting van een "centrum voor erkenning, heling, herstel en verzoening".

Wat kan dat infopunt concreet voor de slachtoffers betekenen?
Het infopunt heeft vier concrete opdrachten:

  1. Info geven over de visie van de bisschoppen op het misbruikschandaal in de Belgische kerk
  2. Wie professionele hulp wil, wordt door het infopunt doorverwezen naar een professionele instantie, die losstaat van de kerk
  3. Wie een klacht wil indienen, wordt door het infopunt doorverwezen naar het gerecht
  4. Wie een pastoraal gesprek wil, wordt door het infopunt in contact gebracht met een priester

Het infopunt wordt bemand door mensen van de informatiedienst van de bisschoppenconferentie.

Het infopunt is bereikbaar per telefoon en via e-mail:

02 509 97 43

info.misbruik@kerknet.be