Open brief aan de Vlaamse Regering!

De Algemene Vergadering van de FOV kwam samen op vrijdag 22 oktober. De FOV, belangenbehartiger van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, analyseerde de begroting voor 2011 en kwam tot een zeer scherp oordeel.

Daarom deze open brief.

 


Geachte Vlaamse regering,


U keurde vrijdag de begroting goed, een moeilijke oefening. U sprak eerder al over efficiëntiewinsten, want het woord ‘besparingen’ vond u wat onkies. Uw minister-president stuurde in juli nog een duidelijke brief aan de verenigingen waarin hij meldde dat in 2011 nog eens 2% moest bespaard worden op de gereglementeerde subsidies. Dat zou al op bijna 6% neerkomen sinds 2009. De kaasschaaf werd alweer wat dikker.
Alleen al deze ingreep zou het sociaal-cultureel volwassenenwerk volgend jaar zo’n 3 miljoen euro kosten. Zeer pijnlijk, maar we zouden solidair de lasten mee dragen en morden niet.

U zei dat u deze kaasschaaf wilde hanteren omdat u de tewerkstelling niet in gevaar wil brengen. En wij waren het eens met dit eerbaar uitgangspunt.
En toen ging u aan de slag om de begroting voor te bereiden en … u maakte er een zootje van:

• U hakte in op levenslang en levensbreed leren door de opleidingscheques te beperken en ruim een kwart van de middelen extra weg te nemen bij de volkshogescholen.

• U sprong krenterig om met de democratie door onvoldoende budget te voorzien om volgende week deftig over de subsidies van de sociaal-culturele bewegingen te kunnen beslissen.

• U nam de innovatieve en verdere ontwikkelingskansen van sociaal-culturele verenigingen, waaronder ook de migrantenfederaties, weg.

• U besliste om de tewerkstelling in onze sector af te bouwen door een uitdoofscenario rond de 235 geregulariseerde DAC-plaatsen in te schrijven in het programmadecreet, door onvoldoende middelen te voorzien om de loonindexering op te vangen én door extra te besparen in de bovenbouw.

• U creëerde een grote bestuurlijke onzekerheid voor wie lokaal en provinciaal aan de slag is door een veel te vaag en snel parcours rond het Groenboek Interne Staatshervorming te willen afleggen.

Kortom: u werkte bijkomend 4 miljoen euro weg, u zette de afbouw van 9 miljoen euro tewerkstellingsmiddelen in en u zet 3 miljoen euro provinciale middelen in het vizier.

Nochtans, geachte Vlaamse regering, zijn wij uw grootste efficiëntiewinst, om voor één keer uw woord te gebruiken. 225.000 vrijwilligers die gemiddeld 5 uur per week aan sociaal-cultureel werk spenderen: dat is 1.125.000 uren per week. Dit gaat om 29.605 voltijdse equivalenten die onbaatzuchtig én in de realiteit werken aan uw warme samenleving. Met deze vrijwilligers, onze organisaties en professionele medewerkers bereiken we jaarlijks 10 miljoen deelnemers!

Geachte Vlaamse regering, u zet met deze sluipende en bruuske maatregelen 300 banen in onze sector op het spel. We zijn oprecht blij dat u in de bres springt voor werknemers van multinationals die eenzelfde forse uithaal moeten ervaren. Het zou u sieren als u ook zo’n assertiviteit aan de dag zou leggen voor mensen waar u zélf verantwoordelijkheid voor draagt.

Maar dat doet u niet. Niet voor sociaal-culturele organisaties, niet voor onze collega’s bij de milieuverenigingen. U desinvesteert in het sociaal kapitaal, de enige vorm van kapitaal die de samenleving nog niet heeft bedrogen.

We zijn ons vertrouwen in u kwijt. En geloof ons vrij: niet wij creëerden die afstand. U deed dat. Alle bovenstaande maatregelen werden doorgevoerd zonder één enkele vorm van voorafgaand overleg.
Het is nu aan u om op uw stappen terug te keren en ons écht ernstig te nemen.


Hoogachtend,


De FOV, belangenbehartiger van het sociaal-cultureel volwassenenwerk:

A. Vermeylenfonds, Aardewerk, ACLI, ADR-Vlaanderen, Amarant, Associazioni Internazionali Federate (AIF) - Multuculturele Federatie van Zelforganisaties, ATB De Natuurvrienden, Ateliers voor Werknemersvorming, Bedevaart naar de Graven aan de ijzer, Beweging tegen Geweld – ZIJN, BOL-BUDIV, Bond Zonder Naam (BZN), Çavaria, Centrum voor Christelijk Vormingswerk (CCV), partner in christelijke vorming, Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CVN), COME - Compentent in engagement, Contempo, Curieus, Davidsfonds Hoofdbestuur, De Maakbare Mens (DMM), De Rode Antraciet, De Vlaamse Volkstuin, De Wakkere Burger, Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA), FAAB, Federatie Marokkaanse Democratische Oorganisaties (FMDO), Federatie Onafhankelijke  Senioren (FedOS), Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV), Federatie van Vlaamse Simileskringen, Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen (CDF), Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen (FZO-VL), Federatie Wereldvrouwen, Forum van Vlaamse Vrouwen (FVV), FVK-Rodenbachfonds, Get Basic, Halewijnstichting, Her en Der, Het Vlaamse Kruis, Humanistisch Vrijzinnige Vereniging (HVV), Impuls, Instituut voor Maatschappijkritische Actie, Vorming en Onderzoek (IMAVO), Integraal, Internationaal Comité, KAV - Vrouwen die Bewegen, Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS), Kif Kif, Koerdisch Instituut, KR8, KVG-Vorming, KWB, La Verna, Latijns Amerikaanse Federatie (LAF), Liberale Beweging voor Volksontwikkeling (LBV), Liberale Vrouwen, Liga voor Mensenrechten, LINC, LINX+, LVZ Vormingsdienst, Markant - Netwerk van Ondernemende Vrouwen, Masereelfonds, Merhaba, Mobiel 21, Motief, Natuurlijk Genezen, Natuurpunt Educatie, Neos, Netwerk Bewust Verbruiken (NBV), Netwerk Vlaanderen, Okra, Oost West Centrum, Op Stap, Oxfam Wereldwinkels, Pasar, Pax Christi Vlaanderen, Platform Afrikaanse Gemeenschappen Antwerpen, PRH - Persoonlijkheid en Relaties, Ryckevelde, Sociumi, S-Plus, Stichting Lodewijk de Raet, Timotheus, Toemeka, Uitstraling Permanente Vorming (UPV), Unie der Turks Islamitische Culturele Verenigingen, Unie van Turkse Verenigingen (UTV), Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds, UNIZO-Vorming, VAKA - Vereniging voor Vrede en Verdraagzaamheid, Verbond VOS, Vlaamse Vredesvereniging, Verbruikersateljee, Vereniging Personen met een Handicap (VFG), Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT), Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM), Via Libra, Vijftact, VIVA-SVV, Vlaams Verbond voor Gepensioneerden (VVVG), Vlaamse Volksbeweging (VVB), Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Voedselteams, Vorming en Actie, Vormingplus Antwerpen, Vormingplus Archeduc, Vormingplus Brugge, Vormingplus Brussel Citizenne, Vormingplus Gent-Eeklo, Vormingplus Kempen, Vormingplus Limburg, Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen, Vormingplus Oost-Brabant, Vormingplus Oostende-Westhoek, Vormingplus regio Mechelen, Vormingplus Vlaamse Ardennen, Vormingplus Waas-en-Dender, Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK), VOSOG, Vrede, Vredesactie, Waerbeke, Welzijnsschakels, Welzijnszorg, Wervel, Willemsfonds, Wisper, YOTb, Z11, Zicht op Cultuur, sociaal-culturele beweging van Blindenzorg Licht en Liefde, Ziekenzorg CM, Zij-Kant, Zorg-Saam

FOV vzw
Gallaitstraat 86 b 12
1030 Brussel
tel 02/244 93 39
fax 02/244 93 31
info@fov.be
http://www.fov.be