Onze sensibiliseringscampagne rond geweld op vrouwen is gestart!

Partnergeweld begint vaak met schelden. En dat wordt hoe langer hoe meer normaal gevonden. Maar schelden, treiteren, kleineren, pesten,… zijn ook vormen van geweld die even hard aankomen als fysiek geweld. Om zoveel mogelijk mensen hiervan bewust te maken, voeren we een campagne in de aanloop naar de Internationale Dag tegen geweld op Vrouwen (25/11).

Share deze post. Help onze boodschap verspreiden en zeg neen tegen partnergeweld!
 

Stop Partnergeweld