Nieuwe website gelanceerd over huwelijksdwang (NL)

Brussel, 31 juli 2013 - In Nederland hebben Fier Fryslân en The Next Page in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een e-module huwelijksdwang ontwikkeld. Deze gratis cursus, die sinds deze week beschikbaar is, geeft informatie over de context waarin huwelijksdwang kan plaatsvinden en geeft vervolgens praktische handvatten.

Huwelijksdwang is in strijd met de mensenrechten en komt in Nederland voor in diverse gemeenschappen. Van huwelijksdwang is sprake als jongeren of volwassenen door hun ouders of familie gedwongen worden om tegen hun zin te trouwen. Veel professionals weten niet hoe ze deze problematiek kunnen signaleren en hoe ze vervolgens moeten handelen. Tijdig signaleren door professionals is cruciaal om jongeren te helpen omgaan met huwelijksdwang en hen gericht te kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties.