Nieuwe reeks PIER project

Brussel, 15 mei 2013 - PIER is een project van CAW Stimulans, dat een programma aanbiedt aan iedereen die in het verleden of recent soms of geregeld, overging tot geweld t.a.v. zijn partner. Het programma is verspreid over drie donderdagavonden.

Centrum Algemeen Welzijnswerk Stimulans werkt preventief via hulpverlening, specifieke projecten en acties. Naast partnergeweld, werkt CAW Stimulans ook actief rond thema’s als relatie- en gezin, wonen, thuisloosheid, financiën, slachtofferschap, justitieel welzijnswerk, bezoek- ruimte, Meer info over CAW STIMULANS vind je op : www.cawstimulans.be

Een nieuwe reeks PIER-avonden gaan door op: 3, 10 en 17 oktober 2013. Van 18.30 tot  20.30 uur. 

Kandidaat deelnemers kunnen aangemeld worden bij bonniedeknudt@cawstimulans.be (056/53.21.51)