Nieuw wetenschappelijk onderzoek!

Onlangs verscheen er een nieuwe studie over 'De ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld'.

 
In België werden in het verleden reeds 2 studies uitgevoerd naar de prevalentie van geweld. De eerste studie uit 1988 analyseerde het voorkomen van geweld bij vrouwen. Een tweede onderzoek in 1998 breidde dit uit naar mannen.

Om die reden wilde het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, tien jaar later, een nieuwe grootschalige studie laten uitvoeren over de ervaringen van vrouwen en mannen met gendergerelateerd geweld. De doelstelling ervan is niet alleen om een beter inzicht te krijgen in het voorkomen, de vormen en de ernst van gendergerelateerd psychologisch, fysiek en seksueel geweld, maar ook in de risico- en beschermingsfactoren die daaraan zijn verbonden.

Via onderstaande publicatie wil het Instituut de nieuwe cijfergegevens ter beschikking stellen om op die manier de problematiek nauwkeuriger en meer diepgaand te begrijpen, en om het beleid dat op de verschillende machtsniveaus wordt gevoerd te verbeteren.