Nieuw instrument signalering 'Ouderenmis(be)handeling'

In Nederland werd er, na onderzoek naar de diepere motieven voor de mis(be)handeling van ouderen, recent een nieuw instrument ontwikkeld om ouderenmis(be)handeling te signaleren en aan te pakken. Dit instrument kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van dit maatschappelijke probleem.

‘De wijdverbreide, ondergrondse problematiek van ouderenmis(be)handeling is een symptoom van hoe we als maatschappij om gaan met ouderen,’ aldus Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Om het uitgebreide artikel te raadplegen, klik hier.

Later maakte de Nederlandse Staatssecretaris MarliesVeldhuijzen van Zanten (VWS) bekend dat ze wil dat er meer werk wordt gemaakt van het voorkomen van ouderenmis(be)handeling en het uitvoeren van het actieplan 'Ouderen in veilige handen' (2011-2014). Daarbij is er volgens haar ook meer aandacht nodig voor het voorkomen van financiële uitbuiting.
In Nederland zal er daarom jaarlijks 10 miljoen euro uitgetrokken worden om de mishandeling sneller te signaleren, te laten melden en slachtoffers beter te ondersteunen. Meer info, vindt u hier.
 

Voor meer info over het thema, zie onze websitepagina 'Ouderenmis(be)handeling'.