Lezing: Kinderen als getuige van familiaal geweld - donderdag 25 september 2014

 

Kinderen als getuige van familaal geweld
door Hilde Genetello (psycholoog, gespecialiseerd in geweld binnen het gezin) 
 
Hilde Genetello zal haar expertise laten schijnen over wat er gebeurt met kinderen die getuige zijn van familiaal geweld.
 
Wanneer: Donderdag 25 september 2014 van 14uur tot 16uur
Waar: Amazone, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel
 
Programma
 
14u00: Verwelkoming door Mieke De Schepper (Beweging tegen Geweld - vzw Zijn)
14u10: Lezing over Kinderen als getuige van geweld door Hilde Genetello
15u40: Vragen
 
De lezing is gratis. Inschrijven via mieke@vzwzijn.be vóór maandag 23 september 2014.