Internationaal onderzoek naar de mobilisering van mannen m.b.t. familiaal geweld

De universiteit van Michigan, Washington en Kansas voeren samen een internationaal onderzoek naar de betrokkenheid en visie van mannen met betrekking tot geweldpreventie.
 
Bent u zelf man en bent u werkzaam in geweldpreventie of heeft u reeds geparticipeerd aan een activiteit (studiedag, workshop, actie, ...) rond geweld dan kan u bijgevoegde vragenlijst invullen.
 
De vragenlijst is in het Engels of Frans en neemt een klein halfuurtje in beslag.
Uw deelname draagt bij aan een onderzoek naar de mobilisering van mannen m.b.t. familiaal geweld.