Het Grevio rapport van België gepubliceerd

Het Grevio rapport van België is net gepubliceerd op de site van de RVE. Het verzoekt uitdrukkelijk om meer aandacht voor geweld op vrouwen in de Belgische politiek. Een oproep die wij zeker willen ondersteunen, al spreken we zelf liever van familiaalgeweld, partnergeweld of relationeel geweld (altijd m/v). GREVIO report on Belgium: violence against women should be more visible in national anti-violence policies

 

GREVIO-rapport over België: geweld tegen vrouwen zou beter zichtbaar moeten zijn in nationaal antigweldbeleid

GREVIO STRAATSBURG 21 SEPTEMBER 2020
  • Kleinere taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la pagina
GREVIO-rapport over België: geweld tegen vrouwen zou beter zichtbaar moeten zijn in nationaal antigweldbeleid

In zijn eerste rapport over de uitvoering door België van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (bekend als het “ Verdrag van Istanbul ”) , benadrukt de Groep van deskundigen ( GREVIO ) hoe gendergerelateerd geweld tegen vrouwen is relatief onzichtbaar binnen het Belgische beleid.

Genderneutraliteit in de titels van wetten, circulaires of actieplannen wordt bestendigd of zelfs verergerd door de neiging om vrouwen en mannen op gelijke, symmetrische voet te plaatsen onder de slachtoffers en plegers van de soorten geweld die onder de conventie vallen. Sekseneutraal beleid brengt het risico met zich mee dat interventies door professionals niet gendersensitief zijn, wat kan leiden tot lacunes in de bescherming en ondersteuning van vrouwen en ertoe kan bijdragen dat zij secundair slachtoffer worden. Bovendien is het beleid ter bestrijding van geweld tegen vrouwen traag geweest om de kwestie van meervoudige discriminatie te mainstreamen en om het volledige scala van door geweld getroffen groepen aan te pakken, ook al bestaan ​​er maatregelen om specifieke doelgroepen, zoals mensen met een handicap, te helpen.

Er wordt ook bezorgdheid geuit over het feit dat de financiering van beleid ter bestrijding van geweld tegen vrouwen moeilijk te ontcijferen is, en over de neerwaartse trend en / of ontoereikendheid van de toegewezen middelen, ook waar het coördinatiemechanismen betreft. Hoewel het rapport de bereidheid van de overheidsinstanties verwelkomt om verenigingen die gespecialiseerd zijn in de preventie van geweld tegen vrouwen te steunen en in synergie te werken, benadrukt het de verschillen in de steun die aan dergelijke verenigingen in het hele land wordt gegeven, met een tendens bij de overheid in Vlaanderen om vertrouwen op een vrijwilligerssector die algemener is en gestructureerd rond de sfeer van welzijn, volksgezondheid en gezin. Ten slotte vestigt het rapport de aandacht van de autoriteiten op de financiële onzekerheid waarmee deze verenigingen worden geconfronteerd.

 

Lees meer