Help een studente met haar onderzoek.

Brussel, 11 mei 2015 - Help een masterstudente Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent met haar onderzoek. 

De masterproef handelt over de invloed die slachtofferschap van partnergeweld heeft op het vinden en/of uitvoeren van een job.
Het doel is om inzicht te krijgen in deze relatie vanuit de belevingswereld van de slachtoffers zélf. 

 
Lees meer en neem deel!