Getuige van familiaal geweld?

Wat is familiaal geweld?
 
Familiaal geweld is elke vorm van geweld die zich in een familie kan voordoen, en dit zowel tussen ouders onderling, kinderen onderling, van mensen die ouderlijk gezag uitoefenen (zoals ouders, grootouders, stiefouders) naar kinderen, van kinderen naar ouders, en geweld naar ouderen in de familie.
 
Ben je getuige?
 
Als getuige van familiaal geweld denken we vaak dat we er ons niet mee mogen moeien, dat het ons probleem niet is, dat dit te privé is.
Dit is een normale reactie maar daarmee help je het slachtoffer niet.
 
Wat kan je doen als getuige van familiaal geweld?
 
  • Maak duidelijk dat hij of zij altijd met jou kan praten en dat je meeleeft met hem of haar.
  • Zoek hiervoor liefst een rustige en veilige plek.
  • Neem je gesprekspartner ernstig en luister zonder vooroordelen naar zijn of haar verhaal. Zet je eigen standpunten opzij en dring je mening niet op. Bespreek samen welke oplossing hij of zij ziet zitten. Vaak wil de ander eerst zijn of haar hart luchten en pas later op zoek gaan naar een mogelijke oplossing.
  • Moedig het slachtoffer aan in zijn of haar zoektocht naar hulp. Het initiatief om de hulpverlening in te schakelen moet van hem/haar zelf komen. Dit kan lang duren, dus blijf herhalen dat professionele hulp nodig is.
  • Wees niet ontmoedigd als het slachtoffer niet meteen hulp zoekt. Men heeft tijd nodig om een oplossing te zoeken voor de gewelddadige situatie. Heb geduld en blijf contact houden.
  • Bied praktische hulp aan, zoals vervoer of een bed. Laat weten dat de kinderen altijd bij jou terecht kunnen.
  • Hou alle informatie vertrouwelijk.
 
Hoe reageer je beter niet?
 
  • Doe nooit alsof er niets aan de hand is. Het slachtoffer krijgt dan het gevoel dat hij of zij niet bij jou terecht kan en isoleert zich.
  • Minimaliseer het geweld niet. Zeg niet tegen het slachtoffer dat het allemaal niet zo erg is en dat het wel overgaat. Neem geweld altijd ernstig.
  • Wees voorzichtig met wat je belooft. Je kan beloven dat je niets doorvertelt aan buren en familie. Maar dat je niets tegen hulpverleners zegt, kan je niet garanderen.
 
Waar kan je terecht als getuige van familiaal geweld?
 
1712,
Het nummer voor iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Professionele medewerkers luisteren naar je vraag, geven je informatie en/of verwijzen je door naar de best passende hulpverlening in je buurt. 1712 is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17u. Een telefoontje naar 1712 is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld.
Meer info vind je op www.1712.be
 
Tele-onthaal
Heb je nood aan steun? Wil je erover praten? Bel 106
Het nummer van Tele-Onthaal is dag en nacht bereikbaar. Een telefoontje is volledig anoniem en verschijnt niet op de telefoonrekening. Tele-Onthaal biedt ook hulp via chat (www.tele-onthaal.be). Een onlinegesprek is ook volledig anoniem.
Meer info vind je op www.tele-onthaal.be
 
De politie 
Bij dringende situaties kan je dag en nacht bij de politie terecht via het nummer 101. Je kan als slachtoffer of getuige steeds terecht bij de politie om aangifte van de feiten te doen. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. De politie is verplicht om een proces-verbaal (pv) op te stellen en dit over te maken aan het parket.
Meer info vind je op 'Zoek jouw lokale politie via je woonplaats of postcode'  www.politie.be