EquiSchools

Een project van Movemen (vzw Zijn – Beweging tegen Geweld en RoSa vzw – Kenniscentrum voor gender en feminisme) waarin samen met scholen wordt gewerkt aan een omgeving waar gendergelijkheid en gelijke kansen centraal staan met het oog op de preventie van geweld. EquiSchools wordt mogelijk gemaakt met de steun van Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers.
 
Het Europees EQUI-X project van 2018-2019 krijgt dankzij de steun van Gelijke Kansen Vlaanderen een vervolg en wordt EquiSchools.
 
Met het EquiSchools project willen we met jongeren (15-18 jaar) uit het middelbaar onderwijs (arbeidsfinaliteit en dubbele finaliteit) samenwerken aan gendergelijkheid, het voorkomen van geweld en de strijd tegen ongelijkheid en discriminatie. Daarbij hebben we een bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van positieve en niet-gewelddadige modellen van mannelijkheid. We combineren een hele reeks workshops met de uitwerking van een campagne, door en voor jongeren.
 
Bovendien ondersteunen we ook de leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directie van de deelnemende scholen zodat gendergelijkheid en gelijke kansen centraal staan in de hele school.
 
Aanpak
 
De EQUI-X handleiding wordt opnieuw onder de loep genomen en het educatief traject van int totaal 20 uur wordt aangepast aan de doelgroep. Op basis van dit intensief traject brengen we in november 2022 een nieuwe handleiding uit die leerkrachten en jeugdwerkers in staat stellen om zelfstandig met het programma aan de slag te gaan.
 
In totaal zullen er 5 klassen (70-100 leerlingen) verspreid over heel Vlaanderen een intensief educatief traject volgen met als centrale thema’s:
  • Gender & stereotypen
  • Emoties
  • Zorg & netwerk
  • Identiteit & discriminatie
  • Relaties & seksualiteit
  • Seksualiteit & grenzen
  • Geweld
Nadat alle thema’s aan bod kwamen, gaan we samen met de jongeren aan de slag met de verspreiding van de voor hen belangrijkste boodschappen naar een breder publiek in de vorm van een bewustmakingscampagne. Het wordt een campagne door en voor jongeren, gedragen door MoveMen en de betrokken leerkrachten, leerlingbegeleiders en directie.
 
We ondersteunen leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directie in de ontwikkeling van een schoolcultuur waarin gendergelijkheid en gelijke kansen centraal staan en waar geweld geen plaats heeft. We werken op maat en verzamelen de noden die op school leven. De ondersteuning kan verschillende vormen aannemen: aanbieden van opleidingen, screenen van documenten en/of formuleren van maatregelen.
 
We willen een evidence-based programma creëren dat effectief bijdraagt aan een attitude en gedragsverandering bij de deelnemers. Daarom schakelen we een externe evaluator in die aan de hand van semigestructureerde interviews, focus groepen en de logboeken van de trainers de impact van dit programma zal nagaan.
 
De handleiding, de resultaten en gebruikte methodologieën zullen aan het grote publiek gepresenteerd worden tijdens een slotevenement in november 2022.
 
Jongerenparticipatie centraal
 
Doorheen alle stadia van dit project hechten we veel belang aan de stemmen van jongeren. Onze jongerenadviesraad tilt dit project tot een hoger niveau met hun waardevolle input en advies over de inhoud en het verloop van het project.
 
Daarnaast nemen de deelnemers aan de workshops een actieve rol op door zelf met ideeën te komen voor een bewustmakingscampagne én die ideeën ook in werkelijkheid om te zetten.
 
Ook tijdens het slotevenement kennen we een belangrijke plaats toe aan de jongeren van de deelnemende scholen en de jongerenadviesraad. Zowel in de samenstelling van het programma, als tijdens het evenement zelf, laten we hen (letterlijk) aan het woord.
 
Contact
 
Kriebelt het en wil je graag meer weten? Neem dan contact op met Jill Michiels (projectcoördinator bij Vzw Zijn): jill@vzwzijn.be