EquiSchools

Een project van Movemen (vzw Zijn – Beweging tegen Geweld en RoSa vzw – Kenniscentrum voor gender en feminisme) waarin samen met scholen wordt gewerkt aan een omgeving waar gendergelijkheid en gelijke kansen centraal staan met het oog op de preventie van geweld. EquiSchools wordt mogelijk gemaakt met de steun van Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers.
 
Het Europees EQUI-X project van 2018-2019 krijgt dankzij de steun van Gelijke Kansen Vlaanderen een vervolg en wordt EquiSchools.
 
Met het EquiSchools project willen we met jongeren (15-18 jaar) uit het middelbaar onderwijs (arbeidsfinaliteit en dubbele finaliteit) samenwerken aan gendergelijkheid, het voorkomen van geweld en de strijd tegen ongelijkheid en discriminatie. Daarbij hebben we een bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van positieve en niet-gewelddadige modellen van mannelijkheid. We combineren een hele reeks workshops met de uitwerking van een campagne, door en voor jongeren.
 
Bovendien ondersteunen we ook de leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directie van de deelnemende scholen zodat gendergelijkheid en gelijke kansen centraal staan in de hele school.

Meer info: ga naar de EquiSchools Website