Emotionele mishandeling beïnvloedt de hersenen

Mensen die aangeven in hun jeugdjaren emotioneel mishandeld te zijn, lijken een kleinere mediale prefrontale cortex te hebben. Dit deel van de hersenen speelt een belangrijke rol in emotionele gedragingen en de manier waarop men omgaat met stress(factoren).

Tot dit besluit kwamen onderzoekers van o.a. de Universiteit Leiden, de Amsterdamse VU en de Groningse Rijksuniversiteit. De onderzoekers vergeleken via een hersenscan het brein van 84 mensen die aangaven in hun jeugd emotioneel verwaarloosd te zijn met die van 97 mensen die, naar eigen zeggen, nooit zijn mishandeld. De mediale prefrontale cortex bleek bij de eerste groep gemiddeld 7,2 procent kleiner te zijn dan bij de andere groep.

Het is al langer bekend dat kinderen die bloot hebben gestaan aan verwaarlozing later in hun leven vaker last hebben van depressies of angststoornissen.
De wetenschappers willen dat er vervolgonderzoek komt naar de gevolgen van mishandeling bij kinderen.


Bronnen: Gezondheidsnet - Belga