Eén vrouw op zes slachtoffer van partnergeweld

Het voorbije jaar werd meer dan een vrouw op zes, en een man op tien slachtoffer van partnergeweld. Het aantal slachtoffers dat naar de politie stapt stijgt jaar na jaar, toch worden drie op vier gevallen van partnergeweld nog niet aangegeven.
Minister van Justitie Stefaan De Clerck maakte deze week bekend dat er in 2010 50.094 nieuwe dossiers inzake partnergeweld werden ingediend, een stijging van 11,73 procent tegenover 2007. De stijging van het aantal nieuwe dossiers is vooral het gevolg van het feit dat de nieuwe registratiepraktijk beter ingeburgerd geraakt.

Bekijk hier hoeveel gevallen van partnergeweld in uw gemeente werden aangegeven.


Sinds 2006 wordt partnergeweld gedefinieerd 'als iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen echtgenoten of personen die samenwonen of samengewoond hebben en tussen wie een duurzame affectieve en seksuele band bestaat of bestaan heeft'.

Taboe rond seksueel geweld
Sofie De Graeve van het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) bevestigt dat slachtoffers sneller de stap zetten om partnergeweld aan te geven. Al is er nog werk aan de winkel. Uit een studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen blijkt dat drie op vier slachtoffers geen klacht indient. Vooral rond seksueel geweld heerst nog een groot taboe. 'Of er ook effectief een stijging is van partnergeweld is moeilijk te beantwoorden', zegt De Graeve.
Uit de studie blijkt dat 14,9 procent van de vrouwen het afgelopen jaar slachtoffer is geweest van geweld door hun partner of hun ex-partner. Vrouwen met een relatie worden het minst getroffen, 87,7 procent van hen heeft geen geweld ervaren. Bij vrouwen die de afgelopen 12 maanden zijn gescheiden of een relatiebreuk hebben meegemaakt heeft 81,8 procent partnergeweld ervaren.

Verbaal geweld
'Vrouwen zijn vooral het slachtoffer van ernstig tot zeer ernstig fysiek geweld', zegt De Graeve. 'Aan de andere kant zijn mannen eerder het slachtoffer van psychisch geweld.' Psychologisch of verbaal geweld is met voorsprong de meest voorkomende vorm van partneragressie. In de studie kreeg 11 procent ermee af te rekenenen, tegenover 1,3 procent die slachtoffer werd van fysieke agressie.
De gevolgen van partnergeweld zijn divers. Vooral vrouwen ervaren nadien meer psychologische problemen. Ze voelen zich schuldig, minder zelfzeker of beschaamd. Een op vijf vrouwen zegt zelfs agressiever te zijn geworden tegenover een op tien mannen.

Gezin met kinderen
Wat zijn de risicofactoren om geconfronteerd te worden met partnergeweld. Een eensluitend antwoord bestaat niet op deze vraag, maar algemeen aangenomen is de kans groter bij koppels met conservatieve opvattingen, of mannen en vrouwen met weinig sociale contacten.

In gezinnen met kinderen is er niet meer sprake van partnergeweld dan in gezinnen zonder kinderen. Wel blijkt de aanwezigheid van kinderen jonger dan 7 jaar samen te gaan met de aanwezigheid van meer psychologisch partnergeweld in de afgelopen 12 maanden.

Het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) organiseert op 11 november in Leuven voor de 40e keer de vrouwendag. Net als bij de vorige twee passages in Leuven staat de dag ook dit keer in het teken van geweld op vrouwen.