De minister antwoordt...

Hieronder vind je de reactie van minister Schauvliege op onze open brief...

Je kan ook nog steeds de petitie voor een warmere samenleving ondertekenen!

 

 

Geachte

Uw bericht is in goede orde ontvangen.

Een warme samenleving  is inderdaad waar de Vlaamse regering naar streeft,  met een sterk middenveld, dat ontplooiingskansen biedt voor iedereen.
Om deze doelstelling  ook in de toekomst te kunnen nastreven is er een nauwkeurig begrotingsbeleid vereist waarbij de Vlaamse overheidshuishouding in een Belgische en Europese context in balans wordt gehouden.

De besparingen van 2010 die ook in 2011 dienen  te worden verder gezet,  zijn gespreid over alle beleidssectoren, maar hebben tevens de betrachting om de zwakkeren in onze maatschappij te behoeden. De gevolgen van deze besparingen uiten zich inderdaad ook in de sectoren van het sociaal-cultureel werk.
De impact van de instroom van nieuwe organisaties is daarbij een vermeerderende factor die ons moet doen nadenken over de nood aan nieuwe structuren en een verdere thematische opdeling die steeds bijkomende middelen vraagt.

Tegenover de vorige beleidsperiode zijn deze extra’s niet meer voor handen en bijkomende erkenningen verminderen dus bijkomend de toepassingscoëfficiënt van de voorziene subsidies.
Het is onvermijdelijk dat in die context keuzes en prioriteiten gelden. Het alternatief is een extra belasting, die eveneens onze Vlaamse burgers en bedrijven treft en een hypotheek legt op de toekomst.

Dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Joke SCHAUVLIEGE
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur