De Corona-crisis: Survival kit voor mensen onder druk

We willen mensen die het moeilijk hebben in deze periode extra ondersteunen. De ervaring leert dat crisissituaties het risico vergroten om de controle te verliezen en gewelddadig te worden.
 
Met deze survival kit willen we je helpen kalm te blijven tijdens de corona-crisis.
 
!WAT MOET JE WETEN!
 
Download hier het stappenplan.
 
Escaleert het geweld:  neem dringend contact op met de politie 101
Praten over geweld:  neem contact op met het gratis nummer 1712 www.1712.be
 
 
 
 
Blijf niet zitten in een relatie met geweld! Zoek een uitweg!