Corona versus partnergeweld

Getuigen zijn helden!

Afzondering / Quarantaine / Geen Contact / Isolatie

Wij reeds eerder welke vorm van intrafamiliaal geweld te maken kreeg, kent deze woorden maar al te goed.