Colloqium Ouderenmis(be)handeling in Brussel

Brussel, 29 mei 2013 - Het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling organiseert op 14 juni 2013, de Internationale Dag ter bestrijding van Ouderenmis(be)handeling, een colloqium.

Op deze dag tracht het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling de professionele krachten uit de ouderensector te doen nadenken over dit fenomeen. Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting zijn we erin geslaagd om de professionele krachten een werkinstrument aan te reiken rond ouderenmis- (be)handeling. In de loop van deze voormiddag en met de hulp van de film Mariette van Christophe Reyners, zullen verschillende experten terzake de verschillende houdingen tegenover de ouderen bespreken. Het is niet de bedoeling om te oordelen en te veroordelen, maar wel om meer inzicht te krijgen in onze manier van aanwezig zijn bij ouderen.

Deelname is gratis, maar u wordt verzocht zich in te schrijven. Alle details vindt u in de uitnodiging hieronder.